NHST kuttet kostnadene med 50 millioner kroner i tredje kvartal

Det har ikke sprutet penger av NHST de seneste årene. I tredje kvartal kuttet mediekonsernet kostnadene med 50 millioner kroner og fikk et positivt driftsresultat.

SNUOPERASJON: Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i NHST har kuttet kostnadene kraftig. Det gir resultater.  Foto: NHST Media Group
Næringsliv

NHST omsatte for 255,5 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra 288,4 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedgangen skyldes salget Morgenbladet til Dagsavisen-eier Mentor Medier i andre kvartal.

De seneste årene har mediekonsernet hatt elendig lønnsomhet, men nå peker pilene oppover. I tredje kvartal fikk NHST et driftsresultat på 4,7 millioner kroner, mot minus 15 millioner i fjor.

Hvis man korrigerer for salget av Morgenbladet falt driftsinntektene med bare 8,9 millioner kroner. Samtidig har konsernet dratt frem sparekniven og kuttet kostnadene med 50 millioner kroner. 

«Nedgangen skyldes i hovedsak lavere personalkostnader som følge av kostnadstiltakene som er iverksatt. De ansatte som ble permittert i andre kvartal kom som planlagt tilbake på jobb i tredje kvartal. Kostnadsprogrammet utvikler seg totalt sett i henhold til planen som ble framlagt i april i år», skriver styret i mediekonsernet.

På sikt ønsker styret i NHST å dra ned kostnadene med 100 millioner kroner.

Tøft annonsemarked

Coronakrisen har ført til kraftig nedgang i annonseinntektene for hele mediebransjen. Heller ikke NHST har sluppet unna, og reklameinntektene stupte med 31 prosent til 40,7 millioner kroner i tredje kvartal.

NHST

(Mill. kr)3.kv./203.kv./19
Driftsinntekter255,5288,4
Driftsresultat4,7−15,0
Resultat før skatt4,7−16,0
Årsresultat3,3−13,6

– Det er gledelig å se at vi lykkes med å utvikle og lansere nye produkter og tjenester som brukerne våre setter pris på. Disse bidrar til å styrke markedsposisjonen og inntektsgrunnlaget vårt i en periode som er utfordrende for hele mediebransjen, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i NHST, og fortsetter:

– Kostnadsreduksjonene gjennomføres som planlagt, og jeg er stolt av organisasjonens evne til å tilpasse seg de krevende markedsforholdene vi opererer i.

Mediekonsernet skriver at likviditeten er god, og ved utgangen av kvartalet var kontantbeholdningen på 200 millioner kroner.

Sterk etterspørsel

Dagens Næringsliv omsatte for 127 millioner fra juli til september, ned fra snaut 157 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) 9,6 millioner kroner, mot 6,6 millioner kroner i 2019.

«Abonnementsinntektene viste totalt sett en svak oppgang, ettersom vekst i digitale abonnementsinntekter oversteg nedgangen i inntekter fra papirabonnement. Etterspørselen etter digitalt distribuert nyhetsstoff er fortsatt sterk, og Dagens Næringsliv har gjennomført vellykkede lanseringer av flere nye innholdskonsepter i kvartalet», heter det i kvartalsrapporten.

Bomkjøp i Frankrike

NHST består av norske publikasjoner, globale publikasjoner og teknologiselskapene innenfor såkalt «software-as-a-service». De segmentet består av MyNewsDesk og det franske selskapet Mention som ble kjøpt opp i 2018 for 130 millioner kroner.

I første kvartal ble goodwillen skrevet ned med 80,6 millioner kroner, basert på markeds- og vekstutsikter. Nylig ble det gjennomført et omstruktureringsprogram, noe som har medført at en tredjedel av de ansatte er blitt sagt opp.

SaaS-segmentets driftsinntekter var på snaut 61 millioner kroner i tredje kvartal, mot 63 millioner kroner. 

«Nedgangen skyldes i hovedsak svakere marked som følge av Covid-19 situasjonen, og økt konkurranse i det nordiske markedet, noe som har ført til prispress for selskapets tjenester», skriver styret.

nhst
dn
dagens næringsliv
breaking
Nyheter
Næringsliv
Børs