Kutter behandlingstiden drastisk

Behandlingstiden for en nyregistrering i mva-registerert går ned fra tre uker til noen minutter når Skatteetaten nå innfører en automatisk registreringsordning.

GIR SKRYT: – Hovedformålet med den nye registreringsløsningen er å få ned behandlingstiden og det er naturligvis veldig bra, sier Richard Haave Hanssen. Foto: Regnskap Norge
Næringsliv

Hovedformålet med moderniseringen er å oppnå bedre etterlevelse, likere konkurransevilkår, forenkling for næringslivet og en mer effektiv forvaltning. Første steg i moderniseringen er en ny automatisert løsning for å registrere seg i mva-registeret.

I dag må dette gjøres via Altinn og er basert på papirskjema med manuell behandling hos skatteetaten og forholdsvis lang saksbehandlingstid. Nå har Skatteetaten fått midler til å utvikle et eget system der målet er at søknader som oppfyller vilkår for registrering og der det ikke er behov for ytterligere dokumentasjon, blir behandlet automatisk.

 - Et nytt og modernisert system er bra. Vi hadde helst sett at løsningen fullt ut ble utviklet i Altinn, som fellesløsning for innhenting av informasjon. Et nytt selskap må nå først registrere seg i Brønnøysundregisteret via Altinn, for deretter å foreta mva-registrering i skatteetatens system, sier Richard Haave Hanssen, som er fagansvarlig mva i Regnskap Norge.

Raskere behandlingstid

I dag ligger den gjennomsnittlige behandlingstiden for en nyregistrering i mva-registeret på to til tre uker. Med det nye systemet vil behandlingstiden gå ned til noen minutter.

– Hovedformålet med den nye registreringsløsningen er å få ned behandlingstiden og det er naturligvis veldig bra.

Aktørene i regnskapsbransjen er likevel ikke helt fornøyd med den 100 prosent automatiske registreringsløsningen.

– I dag er det ofte regnskapsfører som står for mva-registreringen av nystartede selskaper. Det blir ikke like enkelt med den nye ordningen. Skal regnskapsfører stå for registreringen må vedkommende tildeles en egen særskilt rolle i Altinn for bedriften. Vi håper at dette vil bli justert etter hvert da vi har fått mange tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at dette er tungvint, sier Haave Hanssen.

Løser halve problemet

Regnskap Norge er heller ikke helt fornøyd med at man fortsatt må ha en omsetning på minimum 50.000 kroner før man kan fakturere med merverdiavgift.

– Det automatiserte mva-registreringen løser egentlig bare halve problemet. Man får registrert seg som avgiftspliktig umiddelbart, men grensen på 50.000 kroner vil fortsatt være der. Vi mener at man burde fått muligheten til å fakturere med merverdiavgift fra første krone. Det blir unødvendig kronglete å først fakturere uten moms og deretter med moms når man kommer over 50.000 kronersgrensen

For å hindre misbruk påpeker Haave Hanssen at man eventuelt kan utsette fradrag for inngående mva før grensen på 50.000 kroner er passert. 

– Innføringen av ny registreringsordning er en gylden mulighet for også å tilpasse regelverket slik at det blir forenklinger som virkelig monner for næringslivet, sier han.

Haave Hanssen reagerer også på at det lenger ikke vil være mulig å legge ved dokumentasjon når man skal registrere seg som avgiftspliktig.

– Det finnes en del spesielle typetilfeller hvor man ikke nødvendigvis klarer å få gitt tilstrekkelig opplysninger ved å kun fylle ut et skjema. Det er kanskje behov for å gjøre skattekontoret oppmerksom på at man er i tvil om omsetningen i virksomheten i det hele tatt er avgiftspliktig, eller man kan være i tvil om kravet til næringsvirksomhet er oppfylt.

MEMO: Skatteetaten jobber på høygir med å fullføre prosjekt MEMO. Foto: NTB Scanpix

Ansvarsfraskrivelse?

Når man ikke får lagt ved forklaringer eller dokumentasjon skyver ifølge Haave Hanssen skattemyndighetene i realiteten hele ansvaret over på den næringsdrivende for å foreta konkrete juridiske vurderinger av registreringsplikten.

– Ofte vil også regnskapsfører eller andre rådgivere erfaringsmessig vite hvilke typer dokumentasjon som vil kunne bli etterspurt før skattekontoret foretar mva-registreringen. Etter Regnskap Norges oppfatning vil det være fordelaktig og medføre en raskere behandlingstid om skattekontoret kan få dette vedlagt søknaden med en gang, istendenfor å måtte etterspørre det.

Skatteetaten utreder også et forslag om en ny løsning for periodevis innrapportering av transaksjonsdata for kjøp og salg mellom næringsdrivende. Ordningen innebærer at virksomheter må rapportere bokførte opplysninger knyttet til fakturert salg, med informasjon om fakturanummer, dokumentasjonsdato, angivelse av motpart med navn og organisasjonsnummer, samt opplysninger om beløp og merverdiavgift.

– Slik løpende rapportering krever en oppgradering av regnskaps- og  ERP-systemene og det ligger dermed en utviklingsjobb her for systemleverandørene. For å få dette til å fungere trenger man sannsynligvis en bedre kvalitet på dataene enn hva som er tilfelle i dag og også en grundige kontroll på om dataene er korrekte. Dette betyr sannsynligvis at arbeidsbyrden til både regnskapsførere og revisorer vil øke, sier Richard Haave Hanssen.

Nyheter
Næringsliv