Brenner for bærekraft

Adm. direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge brenner for bærekraft. Hun innrømmer imidlertid at det er sprik i laget blant medlemsbedriftene.

GAMECHANGER: Christine Lundberg Larsen mener at satsing på bærekraft vil bli en gamechanger på lik linje med det digitaliseringen var. Foto: Regnskap Norge
Næringsliv

– Som ved alle typer innovasjoner er det et sprik i laget mellom de som langt fremme og de ikke ikke skjønner hvorfor vi involverer oss i dette, sier Lundberg Larsen.

Hun mener at en satsing på bærekraft vil bli en gamechanger på lik linje med det digitaliseringen var.

– Nå som den nye teknologien er integrert hos de fleste bedrifter er det ingen som tenker på dette som et problem lenger. Digitaliseringen er blitt en del av virksomheten og det samme vil skje med bærekraft, sier hun.

Trenger innholdskrav

I dag har vi ifølge Lundberg Larsen meget gode standarder for rapportering og dokumentasjon av det finansielle i både kvartals- og årsrapporter.

– Vi vet hvordan bedriftene har kommet frem til de tallene som rapporteres og de kan ved ganske enkle grep sammenlignes med tilsvarende tall fra andre bedrifter. Det samme er ikke tilfelle for bærekraft.

Det er i dag flere standarder som store selskaper kan benytte for å utarbeide sin bærekraftsrapportering. De viktigste er GRI (Global Reporting Initiativ), TCFD (Task Force on Climate-related Disclosure, CDR (Carbon Disclosure Project) og FNs bærekraftsmål.

– Svakheten med flere standarder på markedet er at sammenligningen på tvers av selskaper blir vanskelig. Da det heller ikke stilles krav til innholdet av rapporteringen kan det stilles spørsmål om bedrifter i dag primært velge å rapportere på det de er gode på, sier hun.

FØRER AN: Erik Osmundsen og Norsk Gjenvinning er ifølge Christine Lundberg Larsen blant de beste norske bedriftene på bærekraftrapportering. Foto: Ivan Kverme

Hederlige unntak

Den årlige rapporten om bærekraftsrapportering fra Oslo Børs, som er utarbeidet av The Governance Group, viser at kun 14 av 100 selskaper får gode karakterer på bærekraftsrapportering.

– Bærekraftsrapportering er vanskelig og det er fortsatt mye å gå på for flertallet av de større norske selskapene. Det er imidlertid langt fra helsvart. Selskaper som for eksempel Norsk Gjenvinning, Asko, Norgesgruppen og Orkla har alle inntatt en aktiv rolle og viser hvordan dette bør gjøres.

Lundberg Larsen påpeker at mange yngre arbeidstakere i dag ikke ønsker jobbe i bedrifter som ikke tar klimaspørsmålet på alvor.

– Norsk Gjenvinning er nå inne på topp 10-listen over de mest attraktive arbeidsplassene for ungdom. Hvem hadde trodde det for noen år tilbake.

Flere og flere tar nå til orde for at den klimarelaterte risikoen må bli en del av den finansielle rapporteringen og at også den skal være underlagt revisjon.

– I dag rapporterer man i stor grad bare på det som er inne i virksomheten. Bedriftene påvirker utvilsomt miljøet rundt seg og det burde være en selvfølge at også dette er en del av selskapsrapporteringen.

Noen av de store norske selskapene er ifølge Lundberg Larsen i full gang med å gjennomføre en «ryddejobb» i sin verdikjede.

– Vi ser at blant annet Asko nå setter krav til sine underleverandører at de må bruke miljøvennlig drivstoff.

Nordisk samarbeid

Sjefen i Regnskap Norge mener at bærekraftsrapporteringen bør standardiseres mest mulig og tilrettelegges for alle foretak, uavhengig av størrelse.

– Det er likevel ikke slik at det vil være hensiktsmessig å ha de samme kravene for små- og mellomstore bedrifter som de man har for de store bedriftene. Regnskap Norge har etablert et prosjekt med våre nordiske samarbeidsorganisasjoner der målet er å utvikle en nordisk standard på bærekraftsrapportering for små- og mellomstore bedrifter.

En av målsetningene med prosjektet er at bedriftene skal være i forkant og ha noe å svare opp med før lover og regler kommer.

– Vi ønsker å innta en aktiv rolle. Dette er så viktig at det etter min oppfatning ikke er godt nok å bare passe på at man ikke bryter lover og regler.

Lundberg Larsen har imidlertid forståelse for at fokuset på bærekraft tilsynelatende kan gå på bekostning av forenklinger for næringslivet

– Det er kjempeviktig å holde fokus på at det ikke skal bli vanskelig å starte business. Vi har en stor jobb foran oss når det gjelder bærekraftsrapportering, men den må vi bare ta. Blir vi bare sittende på gjerdet vil regelverket bli tredd nedover hodene på oss. Det er det ingen som ønsker. Vi må være fremoverlente og være en del av beslutningstakerne, sier hun.

Nyheter
Næringsliv