Tynges av shippingtap

I kjølvannet av de store tapene i Bergen Box Carriers har Nistadgruppen etablert et nytt holdingselskap. Det kan etterhvert bli splittet i seks.

EIER KLEPPESTØ TORG: I 2011 overtok Nistad Kleppestø Torg, som utgjør omtrent halvparten av Kleppestø senter ved Kleppestøsundet på Askøy. Senteret huser cirka 40 butikker, banker, NAV, bibliotek og helserelaterte tjenester. Foto: Bergen Byguide
Næringsliv

På to år er egenkapitalen i Nistadgruppens konsernregnskap mer enn halvert og utgjør nå 144 millioner kroner.

Samtidig har gjelden skutt i været. Ved årsskiftet var den kommet opp i 477 millioner kroner, et resultat av at tre containerskip nå er heleid av konsernet og restgjelden konsolideres inn.

Det er status etter at skipene ble solgt fra Nistads deleide Bergen Box Carriers til et heleid datterselskap av Nistadgruppen, Mindeparken, for 14 millioner euro.

FORTSATT STORE VERDIER: - Gruppen har fremdeles veldig lav belåning i forhold til de reelle verdiene, sier Birgit Nistad. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Underskudd i fjor

Salgsvederlaget gikk i sin helhet til reduksjon av Bergen Box Carriers gjeld til Sparebanken Vest på 396 millioner kroner.

I tillegg betalte Nistadgruppen 37,8 millioner kroner - resten av selskapets garantiforpliktelse - til banken, som dermed fikk et samlet oppgjør på 173,3 millioner kroner.

Hverken i Nistadgruppen eller Nistadgruppen Holding har styrene sendt noen årsberetning til Brønnøysundregistrene. Men gruppens konsernregnskap viser at underskuddet i fjor endte på 89,6 millioner kroner, omtrent på linje med tapet i 2018.

Shippingvirksomheten i Mindeparken og driften av containerskipene «Green Fast», «Andrea» og «Angela» ga et tap på 7,6 millioner kroner i fjor.

«Green Fast» er 24 år gammelt og kan frakte 600 standard 20 fots containere. «Andrea» og «Angela» er bygget i 2005 og har plass til 868 containere.

TAPSPROSJEKT: «Andrea» (bildet) er sammen med de to andre containerskipene overtatt av Nistads heleide datterselskap Mindeparken. Foto: Myklebusthaug Management

Tapsavsetninger

Nistadgruppen hadde ved utgangen av 2018 et krav på 252,6 millioner kroner på Bergen Box Carriers etter å ha garantert for likvider til videre drift og avdrag på selskapets banklån. Da hadde gruppen nedskrevet fordringer på rederiet for 90,6 millioner kroner i 2017.

Av notene fremgår det at Nistadgruppen i 2019 gjorde tapsavsetninger på 317,3 millioner kroner i fordringer på datterselskaper. Av dette gjaldt 215,7 millioner kroner Bergen Box Carriers.

«Vi skulle gjerne vært denne investeringen foruten», sa Birgit Nistad til DN om aksjeposten i Bergen Box Carriers i 2013.

I 2017 solgte Nistadgruppen næringseiendommen Øyrane Torg i Bergen for 600 millioner kroner. Det sikret gruppen en bokført gevinst på 330 millioner og et årsresultat på 353,3 millioner kroner på konsernbasis det året og ga handlefrihet til å kunne dekke tapene på rederidelen.

De to siste årene har imidlertid gitt tap og redusert egenkapitalandelen til 23,2 prosent, mot 40,4 prosent i 2017.

STYRELEDER: Simonsen Vogt Wiig-advokaten Børge Knustad er styreleder i gruppen. Foto: Simonsen Vogt Wiig

Splittes i seks?

I toppselskapet Nistadgruppen Holding eies aksjene av daglig leder Birgit Nistad, Sivert Nistad, Grethe Nistad, Cecilie Nistad Samsonsen (med 18 prosent hver) og Ingebjørg Nistad og Valgjerd Helene Nistad med 14 prosent hver. 

Det planlegges nå å etablere seks nye holdingselskaper - ett for hver av eierne - men i midten av september besluttet man å vente med denne oppdelingen.

– Det var foreslått en fisjon av holdingselskapet i seks enkeltholdinger, men aksjonærene fant ikke tiden inne til å gjennomføre dette nå. En deling på holdingnivå kan komme senere, men akkurat i 2020 ser man ikke verdien av en oppsplitting. I stedet for å sende en gjennomføringsbeslutning har man valgt å beholde dagens eierstruktur, noe aksjonærene synes er en helt grei ordning, sier Birgit Nistad til Finansavisen.

Holdings 2019-regnskap er gjort opp med et tap på 48,3 millioner kroner, mens den bokførte egenkapitalen er 585,4 millioner kroner, basert på verdsettelsen av aksjene i Nistadgruppen.

Det er vel 67 prosent over den bokførte verdien av egenkapitalen på morselskapsnivå i Nistadgruppen.

– Lav belåning 

Birgit Nistad sier at gruppen fremdeles har veldig lav belåning i forhold til reelle verdier. 

Om rederiengasjementet sier hun:

– Bergen Box Carriers skulle vi selvfølgelig vært foruten. Det sier seg selv og det har dere minnet oss på siden hvert år siden 2008. Jeg tror leserne begynner å bli lei av denne årlige repetisjonen.

NISTADGRUPPEN

Salgsinntekter68,945,9
Driftsresultat−3,45,4
Resultat før skatt−72,3−69,4
Årsresultat−89,9−89
Res. etter minoritet−89,6−88,4
Bokført egenkapital144233,9
Gjeld457304,3
Bankinnskudd2128,5

NISTADGRUPPEN

■ Kan føre sin historie tilbake til 1926, da kjøpmann Eivind L. Nistad startet butikk i Kong Oscarsgate i Bergen sammen med sin kone.

■ I 1955 ble Nistads forretning ombygget til å bli den andre selvbetjeningsbutikken i Bergen sentrum.

■ Sønnen Einar kom inn i bedriften i 1952 og startet lavpriskjeden Mekka i 1967. På topp dekket Mekka 25 prosent av dagligvaremarkedet i Bergen.

■ Kjeden ble på 90-tallet solgt til Hakon-Gruppen og i de påfølgende årene ble pengene fra Mekka-salget investert i en mengde selskaper og virksomheter gjennom Nordås Invest og Einar Nistad Finans og Eiendom.

■ I 2006 ble selskapene fusjonert og navnet ble endret til Nistadgruppen, som nå ledes av Einar Nistads datter Birgit. Gruppen har hatt store tap på sin shippingsatsing Bergen Box Carriers, men har fortsatt betydelige eiendomsinvesteringer.

■ I 2018 ble det etablert et nytt toppselskap, Nistad Gruppen Holding, som ifølge 2019-regnskapet har en egenkapital på 585 millioner kroner.

nistadgruppen
birgit nistad
børge knustad
kleppestø torg
kleppestø senter
bergen box carriers
mindeparken
nistadgruppen holding
Nyheter
Shipping
Næringsliv
Næringseiendom
Handel