Statsbygg er i gang med 117 coronaprosjekter

Statsbygg har satt i gang 117 vedlikeholdsprosjekter for nesten 100 millioner kroner.

KOMMUNALMINISTER: Nicolai Astrup. Foto: NTB
Næringsliv

Et av tiltakene regjeringen har satt inn for å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, er å bruke 194 millioner kroner på vedlikeholdsprosjekter over hele landet.

– Det er en vinn-vinn situasjon fordi vi får vedlikeholdt statlige bygninger landet rundt, samtidig som vi inkluderer flere i arbeidslivet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Statsbygg har allerede satt i gang 117 vedlikeholdsprosjekter for nesten 100 millioner kroner. Det satses blant annet på fengsler og undervisningsbygg. Prosjektene dreier seg om alt fra utskifting av elektriske anlegg, nye vinduer og dører og utbedring av råteskader til maling av vegger.

– Vi skal ta Norge ut av koronakrisen ved å skape mer og inkludere flere. Disse vedlikeholdsprosjektene bidrar til å skape flere jobber i flere bransjer over hele landet, sier Astrup.

I tråd med handlingsregelen har regjeringen økt bruken av oljepenger for å støtte opp under aktivitet og sysselsetting, og for å motvirke arbeidsledighet. Statsbygg har foreslått 284 ulike tiltak som midlene kan brukes til. 92 tiltak er allerede avsluttet.

(©NTB)