Til topps for første gang

Sparebank 1 Regnskapshuset er for første gang størst i Norge på regnskap. En heftig oppkjøpsstrategi er hovedårsaken til den kraftige veksttakten.

STØRST: Arne Nypan og Sparebank 1 Regnskapshuset har kjøpt seg opp til førsteplass i Regnskap Norges oversikt over de største regnskapshusene. Foto: Sparebank 1
Næringsliv

– Ja, regnskapshusene i SpareBank 1-alliansen er nå størst på regnskap i Norge målt etter omsetning, sier Arne Nypan, som er administrerende direktør i spydspissen i alliansen, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, som har hovedkontor i Trondheim.

Regnskapshuset SMN er klart størst i alliansen med en forventet omsetning på 530 millioner kroner i 2020.

Vi har hatt en tydelig oppkjøpsstrategi de siste årene. En strategi som har vært vellykket, og som gjør at vi har etablert en fin plattform og et godt utgangspunkt for å møte de endringer som kommer i bransjen. Veksten i 2020 forventes å bli på om lag syv prosent, og er i all hovedsak knyttet til oppkjøp av tre selskaper i løpet av året, sier Nypan.

Aggressiv oppkjøpsstrategi

Gjennom oppkjøpene har Sparebank 1 Regnskapshuset fått en størrelse som gjør det mulig å tilby et komplett spekter av tjenester og løsninger innenfor det økonomiske området. I tillegg til de tradisjonelle tjenestene som regnskapsbransjen har alliansen i løpet av de seneste årene bygd opp et stort miljø av spesialister innenfor økonomi- og IT området. I dette ligger at det at de har rigget seg for å kunne tilby nye tjenester etter hvert som de lovpålagte tjenestene ytterligere effektivisert av automatisering og forenkling.

– Vi i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har gjennomført 25 oppkjøp siden 2015. Dette gir en total vekst på hele 175 prosent siden 2015. Det største oppkjøpet var knyttet til det Molde-baserte selskapet Økonomisenteret som ble gjennomført i 2017. Dette selskapet hadde på kjøpstidspunktet en omsetning på cirka 100 millioner kroner.

Endrer balansen

Etter flere år med høy oppkjøpsaktivitet endrer har Nypan bestemt seg for å endre balansen noe i retning av en større andel organisk vekst på bekostning av oppkjøp.

– Dette er ikke noe enten eller, men det er liten tvil om at tiden er moden for å fokusere enda mer på utvikling av organisasjonen. Vi er fortsatt ambisiøse med tanke på vekst, men da i større grad organisk sammenlignet med tidligere. Men klart, dukker det opp attraktive case så utelukker vi ikke nye kjøp, sier Arne Nypan.