Revisorgigant på regnskapstoppen

BDO er suverent størst av revisjon- og rådgivningsselskapene på regnskap. Omsetningen innen regnskap er firedoblet til 492 millioner kroner i løpet av de siste fem årene.

SUVERENT STØRST: Andreas Ystgaard Tjemsland, sjef for regnskap i BDO, er suverent størst i Norge. Veksten er i hovedsak organisk, sier han. Foto: BDO
Næringsliv

Veksten har ifølge leder for regnskap i BDO, Andreas Ystgaard Tjemsland, hovedsakelig vært drevet av organisk vekst, både gjennom tilfang av nye kunder og gjennom vekst innenfor eksisterende kundeforhold.

– Det siste handler mye om at vi som regnskapskonsulenter ikke bare hjelper kundene våre med å skape innsikt og beslutningsgrunnlag, men også leverer stadig flere tjenester og systemer som gir støtte for kunden i dens hverdag, sier han.

Ystgaard Tjemsland ser liten verdi i å vokse for vekstens skyld, men han mener at størrelse er viktig for å sikre løfteevne til investeringer, både når det handler om å utvikle spisskompetanse og å ta i bruk og videreutvikle teknologi.

– Jeg tror mye av nøkkelen ligger i å finne den rette balansen mellom oppdaterte fagfolk og gode systemer. Som en stor aktør har vi kapasitet til å være i forkant her, og det opplever jeg at blir godt mottatt i markedet.

Ufravikelig uavhengighet

KPMG forlot regnskapsmarkedet i 2018 og en av årsakene var at revisjonsselskapet ikke var helt komfortabel med å drive med regnskap og revisjon under den samme paraplyen.

– Som et rådgivnings- og revisjonsselskap er vår uavhengighet som revisor et ufravikelig premiss. Derfor gjennomsyrer dette hensynet alt vi gjør, enten det er snakk om regnskapsleveranser eller andre rådgivningstjenester, sier Ystgaard Tjemsland.

I praksis vil det si at BDO ikke kan yte både revisjons- og regnskapstjenester til samme kunde.

– Fordelene er likevel betydelige. Vi opererer tross alt med et stort felles kompetansefundament. Det gjør oss sterkere som fagmiljø, samtidig som det gir oss stordriftsfordeler når det kommer til investeringer i teknologi og nye løsninger.

Han mener at dette kommer både regnskaps- og revisjonskundene til gode.

– Det å være del av et større kompetansehus gjør det også mulig for oss å være der kundene våre er, både i Norge og internasjonalt.

Oppkjøp som vekstdriver i seg selv ligger ikke i vår strategi
Andreas Tjemsland, sjef for regnskap i BDO.

Femte størst

BDO er nå femte størst på regnskap i Norge og selskapet har ifølge Ystgaard Tjemsland en tydelig vekststrategi. En viktig driver her er tjenesteutvikling.

– Vi er bevisste på at våre kunder vil møte nye utfordringer og ha andre behov i årene som kommer, sammenlignet med i dag. Derfor jobber vi strukturert med tjenesteutvikling, både i form av ulike digitale satsninger, men også ved å hele tiden investere i fremtidsrettet kompetanse, blant annet knyttet til dataanalyse.

Dersom han ser spennende miljøer som kan bidra inn i denne utviklingen kan oppkjøp være interessant.

– Men oppkjøp som vekstdriver i seg selv ligger ikke i vår strategi. Det betyr at du nok i liten grad vil se oss kjøpe opp andre regnskapsvirksomheter, mens vi gjerne kan vurdere rene teknologimiljøer eller rådgivingsmiljøer som komplementerer og gir en tydelig merverdi til regnskapsleveransene, sier Andreas Ystgaard Tjemsland.