Nye rekordnoteringer fra PwC

– Vi omsatte for 3,4 milliarder kroner i regnskapsåret som ble avsluttet den 30. juni. Det er ny rekord for oss, sier PwC-sjef Leif Arne Jensen.

FULL FART: Leif Arne Jensen har ikke justert ned på arbeidstempoet under coronapandemien. Foto: PwC
Næringsliv

– Noe av det første vi gjorde i mars da coronaen kom for fullt var å etablerte noen beslutningsprinsipper som tok utgangspunkt i verdiene våre. Vi bestemte oss for å ta nødvendige grep på kort sikt og verne om våre interesser på lang sikt. Partnerne skulle bære den største relative byrden, og vi skulle, og skal, beskytte våre ansatte - så langt det lar seg gjøre, sier adm. direktør Leif Arne Jensen i PwC.

Dette budskapet gikk Jensen ut med med til alle ansatte tidlig i våres.

– Ingen av våre ansatt har så langt blitt permittert. Vi er inne i en tid hvor samfunnet står overfor store og komplekse problemstillinger. Pandemien har forsterket dette. Fokuset på teknologi og det grønne skiftet er blitt enda større. Samfunnet har fått et enda større behov for spisskompetanse og er avhengig av at aktører med tung fagkompetanse på mange områder. 

NULL PERMITTERINGER: Det er ingen av våre ansatte som er blitt permittert, sier Leif Arne Jensen. Foto: pwC

Ny omsetningsrekord

PwC har greid å holde aktivitetsnivå oppe på et høyt nivå så langt gjennom pandemien.

– Vi har naturligvis også opplevd nedgang i etterspørselen innenfor enkelte av våre forretningsområder og i perioder har det vært lite å gjøre for noen av våre ansatte. Teknisk og juridisk har det ikke vært noe i veien for at vi kunne permittert deler av arbeidsstokken, men for oss har dette handlet om verdier. Trygghet og kvalitet er viktig både for våre ansatte og ikke minst for våre kunder, sier Jensen.

PwC avsluttet regnskapsåret den 30. juni og revisjons- og rådgivningsgiganten hadde en omsetningsvekst på svært så hyggelige 5,7 prosent sammenlignet med året før.

– Vi omsatte for 3,4 milliarder kroner. Det er ny rekord for oss og det er verdt å merke seg at det kun har vært organiske vekst. Vi gjorde ingen oppkjøp i løpet av fjoråret.

Jensen legger ikke skjul på at hverdagen har endret seg kraftig for flertallet av de ansatte i PwC i løpet at det seneste året.

– Det er lite aktivitet på kontorene våre og de fleste sitter nå på hjemmekontor. Teknologisk har denne overgangen gått helt smertefritt. Vi bruker skysystemer som fungerer like bra fra et hjemmekontor som de gjør fra den ordinære arbeidsplassen.

Jobb til alle

PwC har de seneste par årene tatt inn rundt 200 nyutdannede rett fra skolebenken. I år var dette skalert ned til 170.

– Alle som vi hadde inngått kontrakt med fikk begynne. Det har vært viktig for oss. Vi er alltid langsiktige når vi rekrutterer, men spesielt innenfor revisjon har det vært viktig å ha en langsiktig horisont.

Rekrutteringsmarkedet for revisorer handler primært om nyutdannede. Det er svært få revisorer som bytter revisjonsselskap i løpet av karrieren.

– Vi rekrutterer for å utdanne fremtidige managere og partnere. Det er lite rekruttering mellom revisjonsselskapene. Slutter en revisor hos oss så er det for å gjøre helt andre ting, sier PwC-sjefen.

De store revisjonsselskapene har tradisjoner for å samle alle nyansatte en uke eller to på såkalte akademier og da gjerne utenlands. I 2020 har ikke det vært mulig.

– Det er klart at mange av våre synes det var synd at vårt tradisjonsrike akademi ble avlyst. Nå ble det et digitalt akademi i stedet og vi har faktisk aldri fått så mange positive tilbakemeldinger som det vi fikk i år.

Stengte ned

PwC stengte kontoret mer eller mindre helt ned da den andre coronabølgen skylte inn over Norge i oktober.

– Det er god stemning blant de nyansatte selv om de nå må jobbe hjemmefra. Frem til vi stengte ned var det de yngste av oss og de med særskilte behov som hadde førsteprioritet til å få gå på kontoret. De av oss som har jobbet noen år har vanligvis stor boltreplass hjemme, mens mange av de nyansatte bor i en liten leilighet. Det er langt fra ideelt å bruke store deler av både jobbtid og fritid på få kvadratmeter

Jensen påpeker at «-kullet» ikke har fått mindre interessante arbeidsoppgaver enn de som begynte å jobber i 2019.

– Nei, snarere tvert i mot. Arbeidsoppgavene er minst like spennende som tidligere og oppfølgingen fra managere og partnere har vært enda tettere enn vanlig.

Han er fornøyd med veksttakten PwC har hatt de seneste månedene, selv om den er hakket svakere enn i januar, februar og deler av mars.

– Vi tror at veksttakten kommet til å ta seg opp igjen. Bransjen vår har hatt god vekst over tid og det har vært tilfelle spesielt for rådgivning. Innenfor revisjon har vi i PwC hatt en årlig veksttakt på rundt fem prosent de seneste årene og det tror jeg gjelder for hele bransjen, sier Jensen, som også er styreformann i Revisorforeningen.

Trendskifte i revisjon

Han tror at revisjon kan komme til å få en ny vår i bakkant av pandemien.

–Ser vi litt frem i tid vil det komme et trendskifte i revisjon. Det grønne skiftet vil føre til at aktørene i næringslivet vil få et rapporteringsbehov som er langt mer omfattende enn hva som er tilfelle i dag.

Selskapene er ifølge PwC-sjefen avhengig av tillit i markedet og at noen verifiserer og går god for innholdet i det som blir rapportert.

–Dette vil åpenbart være en jobb for oss i revisjonsbransjen,

I dag er det primært tallene i finansregnskapet som blir gransket av revisorene. Det som står i balansen i finansregnskapet gjenspeiler ifølge Jensen i mange tilfeller bare en liten del av verdiene i et selskap.

– Den ikke-finansielle rapportering blir stadig viktigere og vi ser mange initiativer blant annet fra EU på dette området. De fire store verdensomspennende revisjonsselskapene er også tungt involvert i denne prosessen og har nå jobbet tett sammen med World Economic Forum for å utarbeide innspill på nettopp nye og mer omfattende krav til den ikke-finansielle rapporteringen.

Langt fremme på teknologi

De store revisjonsselskapene har alle vært igjennom tunge investeringer på teknologi de seneste årene.

–Vi har store investeringsmuskler og vi ligger langt fremme teknologisk. Det vi til tider sliter med at av mange av aktørene i næringslivet har eldre og lite integrerte løsninger slik at mange av de verktøyene vi har ikke lar seg bruke ute hos kundene.

Roboter og kompleks AI-teknologi har allerede endret arbeidshverdagen til revisorene og Leif Arne Jensen tror bare at vi har sett starten.

– Den nye teknologien er en uvurderlig støtte som har har gitt oss ny innsikt som kundene også vil nyte godt av.

Robotteknologien betyr naturligvis ikke at han mener at det ikke vil bli bruk for dyktige revisorer i tiden fremover.

Det er definitivt en misforståelse at revisjon er et døende yrke. Behovet for dyktige revisorer har snarere aldri vært større. Vi er her blant annet for å skape tillit mellom de ulike samfunnsaktørene og bidra til å effektive kapitalmarkeder. Jeg kan ikke tenke meg et mer spennende tidspunkt for å begynne å jobbe i revisjon enn i dag.