Sterkt corona-år fra Amesto AccountHouse

– 2020 var et særdeles tøft år, men vi har nådd de målene vi satte oss i 2019. Det viktigste for oss i år har vært å ta vare på medarbeiderne og kundene våre, sier adm. direktør Siri Nilssen i Amesto AccountHouse.

FORNØYD: – Det gleder oss at resultatene er gode, men det seneste året har andre prioriteringer vært viktigere, sier adm. direktør Siri Nilssen i Amesto AccountHouse. Foto: Amesto
Næringsliv

Amesto AccountHouse hadde en omsetningsvekst på rett i underkant av 15 prosent i 2020 og omsatte i fjor for 300 millioner kroner. Ebitda-resultatet endte på rundt 35 millioner kroner.

– Det gleder oss at resultatene er gode, men det seneste året har andre prioriteringer vært viktigere. 2020 har vært et tøft år også for oss. Aktivitetsnivået i regnskapsmarkedet har gått betydelig ned og vi har mange kunder som sliter, sier Nilssen.

Da hun overtok som adm. direktør i selskapet tilbake i 2015 omsatte Amesto AccountHouse for 150 millioner kroner.

– Jeg ble sitert i Finansavisen i 2015 på at vi hadde et mål om å doble omsetningen i løpet av en femårsperiode. Det ser ut som jeg traff rimelig greit.

40 nyansatte

Omsetningsøkningen har hovedsakelig vært organisk.

– Her har vi tatt et annet veivalg enn mange av våre konkurrenter og det har vært et helt bevisst valg. Vi er godt fornøyde med fjoråret, men uten coronapandemien så hadde nok omsetningsveksten vært det dobbelte av hva den ble, sier Nilssen.

Amesto AccountHouse ansatte 40 nye medarbeidere i 2020. Antallet ansatte har økt med over 10 prosent og det har vært lite avgang.

– For mange av de nyansatte har det vært en utfordring med hjemmekontor. Vi har brukt mye tid på å implementere de i organisasjon og jeg synes vi lykkes godt. En god og robust organisasjonskultur har etter min oppfatning vært helt avgjørende i denne prosessen.

Trening i fokus

Amesto bruker trening for å ruste ansatte til å holde motivasjon og innsats oppe, og har imponerende «mosjonstall» i 2020.

– Siden 2016 har Amesto AccountHouse Norge samarbeidet med Avantas Aktiv om motivasjonsprogrammet Amesto Athletic Challenge for å stimulere til gode mosjonsvaner. I et krevende år, med pandemi og hjemmekontor, er vi stolte av at 81 prosent av medarbeiderne deltatt, sier Siri Nilssen.

Programmet er basert på systematisk oppfølging gjennom deltafelse på lag med mosjon som felles målsetting.

– Vi har digital trening to ganger i uken med mellom 100 og 200 deltagere. Dette har vært viktig for de ansatte og treningen har utvilsomt vært et viktig bidrag til folk blir værende hos oss, sier Nilssen.

.