Antallet jobbreiser redusert med 40 prosent

Beregninger Simployer har gjennomført tyder på at reiseaktiviteten i jobbsammenheng falt med nesten 40 prosent i fjor.

FÆRRE FIRMABILER PÅ VEIEN: Nedgangen i utbetalt kilometergodtgjørelse til bil var på 30 prosent i fjor.  Foto: NTB
Næringsliv

– Redusert aktivitet har naturligvis kostet de hardest rammede bransjene store pengesummer. Samtidig har de virksomhetene som har opprettholdt aktiviteten også spart store beløp på redusert reiseaktivitet, gjennom å flytte fysiske møter til digitale plattformer, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

– Simployers anslag tyder på at reiseaktiviteten i arbeidslivet er redusert med nesten 40 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. 

Færre kilometere

Anslaget er basert på tall hentet ut fra den såkalte a-meldingen, der arbeidsgivere innrapporterer blant annet diett og kilometergodtgjørelse. Nedgangen i utbetalt diett for overnattingsreiser har vært på 45 prosent, nedgangen i utbetalt diett for dagsreiser har vært på 39 prosent, mens nedgangen i utbetalt kilometergodtgjørelse til bil er på 30 prosent. Disse postene alene har gitt norske virksomheter en besparelse på 2,76 milliarder kroner sammenlignet med 2019.

Sannsynligvis mer 

Likevel har norske bedrifter trolig spart langt mer på å arrangere møter på Teams eller Zoom, ettersom regnestykket ikke inkluderer utgifter til flyreiser og andre utgifter som arbeidsgiver dekker skattefritt direkte eller på bakgrunn av bilag fra den ansatte. 

– Ved reise etter regning eller når arbeidsgiver betaler utgiftene, skal det ikke innrapporteres så lenge det er skattefritt. Disse kostandene er det derfor ikke mulig å hente ut fra a-meldingen, sier Espen Øren.