Nå stiger konkursene kraftig

– Jeg vil jo si det er et vendepunkt, sier Per Einar Ruud i Bisnode om økningen i konkurser i april på 22 prosent fra samme måned i fjor.

STØRST KONKURSØKNING: I bygg og anlegg steg antall konkurser med 61 prosent i april fra samme måned i fjor. Foto: NTB
Næringsliv

Konkursøkningen fra april 2020 til april 2021 er den første økningen siden februar 2020, altså siden før pandemien. Konkurstallene har falt ettersom bedriftene har fått hjelp til å holde seg flytende gjennom støtteordninger og utsatte skatter, men det har vært et tidsspørsmål om når økningen ville komme.

– Er dette et vendepunkt?

– Du må jo kalle det for det når det er første måned under pandemien med økning fra samme måned i fjor, sier Per Einar Ruud, fagansvarlig kreditt i Bisnode.

MENER DET NÅ HAR SNUDD: Per Einar Ruud, fagansvarlig kreditt i Bisnode. Foto: Bisnode

– Vi hadde ventet at det ville skje forrige måned, da vi sammenlignet mars med mars i fjor. Men da falt antallet konkurser. Når det er første gang det er en økning, vil jeg jo si det er et vendepunkt.

Bygg og anlegg rører på seg, og det får gjerne konsekvenser.
Per Einar Ruud, Bisnode

Han understreker likevel at konkursnivået ennå ikke er så høyt sammenlignet med tiden før pandemien. Antall konkurser var 320 i april 2021, ifølge Bisnode, og det er fortsatt betydelig lavere enn i april 2019. 

På grunn av nedgangen i begynnelsen av året og gjennom fjoråret er konkursnivået både hittil i år og over siste 12 måneder over 20 prosent lavere enn målt på samme måte i april i fjor.

Bygg og anlegg hardest rammet

– Det er også tydelige tegn på bransjenivå. Bygg og anlegg rører på seg, og det får gjerne konsekvenser. Bygg og anlegg står gjerne for en fjerdedel av alle konkursene hvert år. Bransjen har hatt en markert økning fra i fjor, sier Ruud. 

– Det er i Oslo konkursøkningen er sterkest. Vi kan trekke den konklusjonen at det særlig er bygg og anlegg innenfor Oslo som har høyere konkurser. Men det gjelder nok ingen av de store entreprenørbedriftene.

Bygg og anlegg hadde en konkursøkning på 61 prosent i april fra samme måned i fjor. Derimot fortsetter konkursfallet i den ellers så utsatte hotell-/restaurantbransjen: Ned over 40 prosent fra april i fjor.

I Oslo var økningen på 74 prosent i april. I Viken var den på 28 prosent.

Foretakene skulle egentlig begynt å betale skyldige skatter og avgifter i juli, men har fått en utsettelse på seks måneder.

– De som ikke kan betale skatter og avgifter er utsatt. Utsettelsen vil selvfølgelig hjelpe til, men kanskje bare utsette problemer, sier Ruud.

– Mange bedrifter har små inntekter og lite å tære på etter hvert. Selv om de kommer inn i støtteordninger har de problemer, hvis ikke aktiviteten kommer tilbake for fullt. Noen av bransjene som har gått på en smell har tynne reserver fra før av.

Flere tvangsoppløsninger

Mens antall konkurser steg kraftig i april, falt antall tvangsoppløsninger sterkt. 

– Er det ikke naturlig å se på konkurser og tvangsoppløsninger under ett?

– Jeg prøver å være nøye å skille på det. Jeg synes det er viktig. Antallet tvangsoppløsninger spretter opp og ned. I mars steg de med over 100 prosent, da er det naturlig med et fall i måneden etter, sier Ruud.

– Selv om tvangsoppløsning er en negativ hendelse, er det element av opprydning i det også. Av og til tar Brønnøysundregistrene en opprydning og oppløser selskaper som ikke burde være der. Når jeg ser på tvangsoppløsninger, ser jeg på flere måneder samlet.

Endring i antall konkurser

Endring i antall konkurser i april fra april i fjor+22,1 %
Endring siste 12 mnd. fra siste 12 mnd. i april i fjor-20,9 %
Endring hittil i år fra årets fire første måneder i fjor-22,5 %
Kilde: Bisnode