Volue mottar 25 millioner fra Innovasjon Norge

Volue mottar 25 millioner kroner i støtte til et vannprosjekt av Innovasjon Norge.

STØTTES: Volues digitaliseringsprosjekt som skal sikre vannforsyninger og motarbeide forurensning mottar 25 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Foto: Farsheed Shastri / Shutterstock / NTB
Næringsliv

 

Teknologiselskapet Volue får 25 millioner i støtte fra Innovasjon Norge, ble det meldt onsdag kveld. Selskapet mottar støtte til et prosjekt med formål å løse utfordringer knyttet til vannforurensing og vannforsyning. Dette skal skje gjennom bruk av sanntidsdata og maskinlæring. Prosjektet løper over en periode på tre år.