Kompensasjonsordningen trappes ned

– Etter hvert som regjeringens gjenåpningsplan gjennomføres, vil bedriftene som har vært rammet også gradvis kunne øke aktiviteten til et mer normalt nivå, sier næringsministeren.

Publisert 23. sep. 2021 kl. 10.01
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 182 ord
– AKTIVITETEN HAR TATT SEG KRAFTIG OPP: Næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Iván Kverme

Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet vil få et mindre omfang enn tidligere, og etter hvert som samfunnet gradvis åpnes opp igjen og aktiviteten i næringslivet øker, vil behovet for statlig støtte til næringslivet gradvis avta, melder Nærings- og fiskeridepartementet torsdag.

Ifølge departementet vil kompensasjonsordningen vare ut oktober 2021, men i en ytterligere nedtrappet versjon i tilskuddsperioden september/oktober 2021. Terskelen for omsetningsfall heves fra 30 til 40 prosent for å bedre kunne målrette støtten mot de bransjene og bedriftene som fortsatt har behov for kompensasjon.

Videre justeres beregningsformelen. De faste, uunngåelige kostnadene skal nå multipliseres med omsetningsfallet i prosent, minus 40 prosentenheter, i stedet for et fratrekk på 30 prosentenheter som i dag. Den såkalte justeringsfaktoren i beregningsformelen holdes uendret.

– Aktiviteten i økonomien har tatt seg kraftig opp de siste månedene. Etter hvert som regjeringens gjenåpningsplan gjennomføres, vil bedriftene som har vært rammet også gradvis kunne øke aktiviteten til et mer normalt nivå. Det er fortsatt bransjer som sliter med ettervirkninger av pandemien og kompensasjonsordningen vil derfor vare ut oktober, sier næringsminister Iselin Nybø (V).