Oljefondet slo indeks og leverte et resultat på 584 mrd. kroner i tredje kvartal

Oljefondet med godt forvaltningsresultat i tredje kvartal.

VALUTAMEDVIND: Øystein Olsen (t.v) og Yngve Slyngstad har sett kronekursen svekke seg kraftig det siste året. For oljefondet bidro valutagevinsten mer til fondsavkastningen enn den underliggende avkastningen på eiendelene.  Foto: Are Haram
Offentlig

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2019 en avkastning på 1,6 prosent, tilsvarende 236 milliarder kroner.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 1,3 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 1,6 prosent mens avkastningen på renteinvesteringene var 2,4 prosent.

I forhold til referanseindeks var aksjeavkastningen positiv med 0,07 prosentpoeng, eiendomdsinvesteringene nøytral med 0,00 prosentpoeng og renteinvesteringene negativ med 0,07 prosentpoeng. Samlet var avkastningen 0,01 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

– Aksje- og renteinvesteringene hadde nok et kvartal med positiv avkastning. Vi så et særlig positivt bidrag fra amerikanske statobligasjoner og nordamerikanske aksjer som hadde en avkastning på henholdvis 4,6 og 2,9 prosent, sier leder i Norges Bank Investment Management Yngve Slyngstad.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 349 milliarder kroner. Totalt økte fondets verdi med om lag 580 milliarder korner i kvartalet.

Fondets aksjeinvesteringer hadde en avkastning på 1 001 milliarder kroner i årets tre første kvartaler.

– Avkastningen på aksjeinvesteringene har bidratt til at fondets markedsverdi har steget betydelig den siste tiden. Med en stor andel av fondet investert i aksjer må vi være forberedt på perioder med store svingninger i fondets markedsverdi, sier Slyngstad.

Lønn- og personalkostnader kominn på 354 millioner kroner i kvartalet, en udramatisk økning fra 349 milliarder kroner fra året før.

Total forvaltningsgodtgjøring ble 1.200 millioner kroner i kvartalet, en økning fra 1.059 kroner fra samme korsvei året før. 

Som andel av fondet utgjorde total forvaltningsgodtgjøring hittil i år (annualisert) 4,9 basispunkter, mot 5,7 basispunkter i fjor.