Flere oljefelt blir billigere enn planlagt

Med økende kostnadskontroll og mange selskaper om benet i leverandørindustrien, holder de fleste utbyggingsprosjektene på norsk sokkel seg godt innenfor opprinnelige budsjetter. 

KONTROLL: Bedre kostnadskontroll og lave leverandørpriser bidrar til billigere oljefelt, tror Carnegies oljeanalytiker Oddvar Bjørgan.  Foto: Iván Kverme
Olje

Mens Martin Linge-feltet som Equinor overtok fra Total i 2018 har gått på en kjempesprekk og så langt har est 85 prosent over det opprinnelig planlagte budsjettet fra 2012, går flertallet av prosjektene som for tiden er under utbygging på norsk sokkel under budsjett. 

Det fremgår av statsbdusjettet som ble lagt frem mandag. 

– Siden 2014 har oljeselskapenes kostnader vært på vei ned, som følge av oljeprisfallet. Prosjektene som nå ligger under budsjettet har nok fått med seg mye av den nedgangen vi har sett de siste fire årene, sier oljeanalytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie. 

I tillegg til at oljeselskapene er blitt flinkere til å kontrollere kostnadene, mener Bjørgan en annen åpenbar årsak er at det siden oljebremsen har vært mindre press hos leverandørene.

Tomme verft og lave rater

Blant annet har Johan Sverdrup, som i helgen startet produksjonen to måneder før planen,  gått 24 prosent under opprinnelig budsjettanslaget fra 2015. 

– Med mye ledig tid på verftene blir prisene der lavere. Dessuten er riggratene omtrent halvert siden toppen, sier han.

Mesteparten av reduksjonen i Johan Sverdrups tilfelle, skal ifølge olje- og energidepartementet komme som følge av at de fleste store kontraktene ble tildelt i en markedssituasjon med høy konkurranse i 2015–2016. God prosjektkontroll trekkes også frem som en årsak.

En faktor som ifølge departementet har bidratt til at besparelsene for blant annet Johan Sverdrup ikke er større, er at kronekursen de seneste årene har svekket seg og varer og tjenester fra utlandet er blitt dyrere.

Tråkker forsiktig på investeringspedalen

– De opprinnelige budsjettestimatene ble trolig gjort i et annet marked enn det vi har sett de seneste årene, sier Bjørgan.

– Dessuten har markedet brukt lengre tid på å ta seg opp enn forutsett?

– Ja, du kan si det. De fleste er nok litt overrasket over at kostnadspresset ikke har økt igjen, men det har nok sammenheng med at oljeselskapene er mer forsiktige med investeringspedalen nå enn ved tidligere sykluser.

Investeringsanslag, prosjekt under bygging (i mill. 2019-kroner) 

ProsjektOperatørselskapGodkjentOriginalt anslagNytt anslagTotal endring i prosent
Martin LingeEquinor201230.36356.09485 
Johan Sverdrup IEquinor2015129.66798.230−24
Njord futureEquinor201715.79920.29228
BaugeEquinor20174.1123.691−10
UtgardEquinor20173.3912.853−16
DvalinWintershallDea201710.94110.737−2
Johan CastbergEquinor201849.45349.037−1
Snorre Expansion ProjectEquinor201820.18219.657−3
Troll fase 3 step 1Equinor20187.8017.573−3
SkogulAker BP20181.5571.76313
Valhall Flanke VestAker BP20185 .7155.613−2
ÆrfuglAker BP20188.6597.942−8
FenjaNeptune Energy201810.68910.420−3
NovaWintershallDea20189.8289.767−1
YmeRepsol20188.6229.2547
Johan Sverdrup IIEquinor201943.06343.6651
Gullfaks Shetland/Lista fase 2Equinor20192.230-
SolveigLundin20196.493--
DuvaNeptune Energy20195.492--
Kilde: Olje- og energidepartementet
martin linge
equinor
johan sverdrup
total
Nyheter
Olje