Aker BP må ta nedskrivninger på nesten 730 millioner

Aker BP løftet produksjonen i tredje kvartal, men den var fortsatt noe mindre enn ventet.

Foto: Aker BP

Aker BP forventer nå å ta nedskrivning på 80 millioner dollar, tilsvarende knappe 730 millioner kroner, i tredje kvartal relatert til teknisk goodwill, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet melder også at som nevnt i andrekvartalsrapporten, ble det oppdaget en feil i koblingsrammen på en Mid Water Assembly (MWA) på Alvheim. I tredje kvartal utgjorde raparasjonskostnadene 14 millioner dollar. 

Det opplyses også at den effektive skattesatsen for tredje kvartal forventes å bli påvirket av nedskrivning av teknisk goodwill og en økning i utsatt skatt, primært drevet av valutabevegelser (sterkere dollar mot kroner).

Som et resultat forventes den effektive skattesatsen å ligge godt over 100 prosent, og skattebetalingene i kvartalet var på 106 millioner dollar, i tråd med tidligere veiledning.

Produksjon

Aker BP hadde i tredje kvartal en produksjon på 146.100 fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal, opp fra 127.300 fat per dag i andre kvartal.

Produksjonsvolumene var ifølge meldingen noe under ventet, hovedsaklig grunnet utsettelse av produksjonsstart fra nye brønner på Valhall-feltet etter planlagt vedlikehold i juni.

Oppstart av nye brønner på Valhall, samt oppstart av produksjonen ved Johan Sverdrup i begynnelsen av oktober, forventes å bidra til betydelig produksjonsvekst de kommende kvartalene.

Netto solgt volum endte på 143.300 fat per dag.