Oljeproduksjonen falt i september

Produksjonen på norsk sokkel gikk tilbake i september, og ble igjen lavere enn Oljedirektoratet hadde ventet.

TAKTEN VIDERE NED: Her fra Valhall-feltet i Nordsjøen, som har hatt oljeproduksjon siden 1982. Foto: NTB Scanpix

Den gjennomsnittlige dagsproduksjonen på norsk sokkel var i september 1.574.000 fat olje, NGL og kondensat, viser foreløpige tall fra Oljedirektoratet.

Det tilsvarer en nedgang på 86.000 fat pr. dag fra august. Produksjonen var også 10,6 prosent under Oljedirektoratets prognose på 1.760.000 fat.

Produksjonen av olje var på 1.312.000 fat pr. dag, 7,7 prosent under Oljedirektoratets prognose. I august var oljeproduksjonen pr. dag 1.363.000 fat.

Igjen under prognosene

Ifølge direktoratet var tekniske problemer og vedlikeholdsstans på noen felt de viktigste årsakene til at produksjonen i september var lavere enn ventet.

Produksjonen var også svakere enn ventet i august.

Oljedirektoratet ventet da en samlet dagsproduksjon på 1.752.000 fat og en oljeproduksjon på 1.409.000 fat, mens de rapporterte tallene var henholdsvis 1.647.000 og 1.353.000.

Dette utgjorde nedganger på henholdsvis 4,0 og 0,6 prosent fra juli.