Nordea om Aker BP: «Tilbyr vekst, lav breakeven, sterk balanse og en voksende fri kontantstrøm»

Nordea Markets tar ned estimatene for både Equinor og Aker BP, men mener særlig sistnevnte fortsatt fremstår som et meget attraktivt kjøp.

NEDGRADERER: Nordea Markets nedgraderer Equinor til hold da aksjen handler i tråd med analytikernes verdiestimat. Meglerhuset foretrekker Aker BP over Equinor grunnet høyere direkteavkastning og høyere produksjonsvekst. På bildet: Adm. dir. i Aker BP, Karl Johnny Hersvik. Foto: Iván Kverme

Nordea er ute med en ny oppdatering på både Equinor og Aker BP.

Der tas estimatene noe ned for 2019-2021 og anbefalingen nedjusteres fra kjøp til hold.

Nordeas meglerarm mener at med tilbakekjøpsprogrammet lansert, oppstarten på Johan Sverdrup fremskyndet og Equinors salg av Lundin-aksjer mot en andel i Johan Sverdrup og 5,6 milliarder kroner, så er mange av de kortsiktige, selskapsspesifikke triggerne utløst.

«Selv om vi ikke ser noe galt i den langsiktige egenkapitalhistorien i Equinor, så mener vi det er begrenset oppside om det ikke skulle komme en uventet tilstramning i gassmarkedet i 2020. Basert på en 2020E EV/OCF (Selskapsverdi over operasjonell kontantstrøm basert på 2020-estimatet, red. anm.) på 5,3x, som er på linje med konkurrentene, mener vi at riktig pris på Equinor-aksjen er 185 kroner, noe som gir begrenset oppside», skriver meglerhuset i oppdateringen.

Nordea mener at direkteavkastningen på 6,5 prosent, sammen med tilbakekjøp, gir en svært attraktiv kontantutdeling til aksjonærene på 8,5 prosent.

Equinor-aksjen faller 1,17 prosent til 164,75 kroner på Oslo Børs.

Tar ned kursmålet på Aker BP – fortsatt bull

Nordea-analytikerne er mer positive til Aker BP enn Equinor, særlig drevet av høyere direkteavkastning og høyre produksjonsvekst. I en oppdatering velger analytikerne allikevel å ta ned estimatene og kursmålet på aksjen fra 352 til 315 kroner, men kjøpsanbefalingen opprettholdes.

I oppdateringen fremheves det at multippelkontraksjonen i sektoren og nedsidepress på oljeprisen gjør at det gir mening at Aker BP handles til en rabatt til underliggende verdier.

«Selskapet tilbyr vekst, høy direkteavkastning, lav breakeven, sterk balanse og en voksende fri kontantstrøm. Vi opprettholder vår kjøpsanbefaling, men reduserer vårt yield-baserte kursmål til 315 (352) kroner før tredjekvartalsrapporten den 22. oktober, som sannsynligvis blir mindre begivenhetsrik da produksjonstallene allerede er offentliggjort», heter det i oppdateringen.

På 315 kroner handles Aker BP-aksjen til en P/E, basert på inntjeningen for 2020 og 2021, på henholdsvis 18x og 16x, og på linje med verdijustert egenkapital, ifølge Nordea.

Aksjen faller 3,39 prosent til 242,2 kroner.