Lundin Petroleum varsler både milliardgevinst og milliardtap

Lundin Petroleum varsler milliardgevinst, men også store valutatap før regnskapet for tredje kvartal slippes.

LUNDIN SOLGTE EIERANDEL: Her feltsenteret på Johan Sverdrup. Foto: Espen Rønnevik/Øyvind Gravås

Lundin Petroleum vil i regnskapet for tredje kvartal bokføre en gevinst på cirka 757 millioner dollar etter skatt knyttet til salget av en 2,6 prosents eierandel i Johan Sverdrup-prosjektet til Equinor.

Det tilsvarer 6,93 milliarder kroner.

Oljeselskapet varsler imidlertid også at et større tap vil bli bokført i perioden.

Lundin venter å ta et valutatap på netto cirka 272 millioner dollar, blant annet som følge av at både den norske kronen og euroen svekket seg mot den amerikanske dollaren i tredje kvartal.

Det tilsvarer 2,49 milliarder kroner.

Rumpetroll ble kostbart

I tillegg estimerer selskapet at det vil bokføre letekostnader på cirka 14 millioner dollar før skatt. Disse knytter seg i hovedsak til den tørre brønnen på Rumpetroll-prospektet i PL 869.

Ifølge selskapet vil letekostnadene bli motveiet av en skattekreditt på cirka 11 millioner dollar.

Lundin Petroleum offentliggjør regnskapet for tredje kvartal torsdag 31. oktober.