Nordea oppjusterer kursmålet for BW Offshore

Etter en resultatoppdatering som kom inn omtrent som ventet, sikret ny finansiering og betydelig revidering av reservene på Dussafu-lisensen, velger Nordea å øke kursmålet for BW Offshore.

OPPJUSTERER KURSMÅL: Norde Markets skur opp kursmålet for BW Offshore fra 87 til 100 kroner og mener fortsatt at verdiestimatet er konservativt. På bildet: BW Adolo, FPSOen på Dussafu-feltet i Gabon. Foto: BW Offshore

BW Offshore kom med foreløpige tall for tredje kvartal tirsdag, som i stor grad var som ventet.

Inntektene ble guidet til 267 millioner dollar, eller fire millioner dollar under estimatet til Pareto Securities. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 162 millioner dollar var på linje med meglerhusets anslag.

Videre var netto rentebærende gjeld 999 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, mens den tilgjengelige likviditeten var på 532 millioner dollar.

Den kommersielle oppetiden for selskapets FPSO-flåte i kvartalet var 99,9 prosent.

Når det kommer til Dussafu-lisensen ble det rapportert om en bruttoproduksjon på rundt 11.600 fat per dag i kvartalet, og at lisenspartnerne fullførte en lasting på 652.000 fat.

Guidingen om en helårsproduksjon i 2019 på 4,1-4,4 millioner fat olje opprettholdes.

De totale driftsinvesteringene (capex) i tredje kvartal var på rundt 93 millioner dollar.

I tillegg hentet selskapet hentet 300 millioner dollar, tilsvarende 2,7 milliarder kroner, gjennom utstedelse av en konvertibel obligasjon.

Lånet får en kupongrente på 2,5 prosent med halvårlige utbetalinger, og en konverteringskurs på 37,5 prosent over den volumvektede gjennomsnittkursen til BW Offshore-aksjen tirsdag, 10,24 dollar.

Nordea oppjusterer

BW Offhosre har hatt en lystig høst på børs, opp over 60 prosent siden midten av august, etter at selskapet, som eier operatøren på Dussafu-lisensen, BW Energy, offentliggjorde et kjempefunn i en sidestegsbrønn av Hibiscus Updip offshore i Gabon.

Brønnen er lokalisert på Dussafu, og BW Energy har en eierandel på snaue 82 prosent i denne.

I forrige uke offentliggjorde BW Offshore at bruttoproduksjonen fra Ruche fase 1 estimeres å doble seg fra 15.000 til 30.000 fat per dag som følge av Hibiscus-funnet. Disse volumene vil komme i tillegg til produksjonen fra Tortue-feltet.

I tillegg kunne den uavhengige revisoren Netherland, Sewell & Associates bekrefte at Hibiscus-reservene vurderes til 45,4 millioner fat olje (2P) brutto. Dette øker 1P, 2P og 3P i Dussafu-lisensen med hhv. 68, 68 og 69 prosent.

Meglerhuset Nordea har tidligere verdsatt Hibiscus til null, og i en oppdatering onsdag endres dette.

«Vi øker vårt SOTP (Sum of the Parts, red.anm.)-baserte kursmål til 100 kroner, fra tidligere 87, drevet av de siste nyhetene fra Hibiscus, hvor vi tidligere ikke estimerte noen verdi. Oljeutvinningsdivisjonen verdsettes til 55 kroner per aksje, noe som hovedsaklig relaterer seg til Dussafu (42 kroner per aksje) og Maromba (13 kroner per aksje)», skriver Janne Kvernland og Even Mostue Naume i oppdateringen.

Nordea-analytikerne mener fortsatt at deres estimater er å betrakte som konservative.

«Vi har ikke tillagt noen verdi til leteprosjektene på Dussafu eller tatt høyde for ytterligere oppjusteringer av reservene. Med andre ord, våre estimater for oljeutvinningsenheten, og ingen verdi av ikke-arbeidende eiendeler, er fortsatt ganske konservative og burde ha betydelig oppside. Våre estimatendringer før kvartalsrapporten slippes relaterer seg til Umuroa-termineringen, den reviderte utvinningsplanen for Ruche, lavere oljeprisforvetninger, en liten justering på produksjonen for tredje kvartal 2019 og modifisert kostnadsprofil på Dussafu», heter det fra Nordea-duoen.

BWO-aksjen handles ned 1,25 prosent til 67,15 kroner på Oslo Børs onsdag.