Over halvveis ferdig med første fase av tilbakekjøpsprogrammet

Equinor har hittil i første transje kjøpt tilbake aksjer for 6,96 milliarder kroner.

OVER HALVVEIS: Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor Foto: NTB scanpix

Equinor kunngjorde tidligere i høst et tilbakekjøpsprogram der oljegiganten skal kjøpe tilbake aksjer for inntil 45 milliarder kroner innen 2022.

Tilbakekjøpsprogrammet til selskapet er delt opp i transjer, og i første fase er planen å kjøpe tilbake aksjer for 1,5 milliarder dollar, eller omtrent 13,5 milliarder kroner, innen 25. februar.

I oktober kjøpte Equinor tillbake aksjer for omtrent 3,92 milliarder kroner. Etter gårsdagens kjøp eier Equinor 13.670.112 egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet.

Til nå har det blitt kjøpt tilbake aksjer i markedet for 2,32 milliarder kroner. Siden statens eierandel på 67 prosent ikke skal forandres, vil Equinor kjøpe tilbake aksjer fra den norske staten proporsjonalt med det som kjøpes i markedet. Inkluderer man kjøpet fra staten, har det til nå blitt kjøpt tilbake aksjer for 6,96 milliarder kroner.

Over halvveis

Equinor har hittil kjøpt tilbake aksjer for 51,6 prosent av totalsummen i første transje. Til sammenligning har handelen blitt gjort de siste 44 handelsdagene. Siden første transje utgjør totalt 119 handelsdager, har handelen blitt gjort på 37 prosent av handelsdagene.

4. september, dagen før tilbakekjøpsprogrammet ble kunngjort stengte aksjen på 155,1 kroner. I dag stengte aksjen på 178,45 kroner, noe som tilsvarer en oppgang på omtrent 15,1 prosent.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker