Meglerhus mener Equinor handles med rabatt og oppgraderer aksjen

Norne tror på akselerert platåproduksjon på Johan Sverdrup og pene utbytter fremover fra Equinor.

VIL HA HØYERE PRISING: Norne Securities, der analyseavdelingen ledes av Karl Johan Molnes, mener Equinor handles for billig relativt til konkurrentene.  Foto: IVÁN KVERME
Olje

Equinors tredjekvartalsresultat var noe svakere enn ventet. Lav produksjon, delvis som resultat av at selskapet har utsatt noe av gassproduksjonen grunnet de svært lave gassprisene, og lavere realiserte ojle- og gasspriser enn ventet var blant bidragsyterne.

Selskapet tok også en nedskrivninger på 2,79 milliarder dollar, der 2,24 milliarder var knyttet til ukonvensjonelle landbaserte eiendeler i USA.

– Verdien av våre eiendeler påvirkes av oljepriser og vi har oppdatert våre prisestimater. Dette er hovedårsaken til nedskrivningene vi gjør, sa konsernsjef Eldar Sætre under tredjekvartalspresentasjonen.

Men på den positive siden har produksjonen på Johan Sverdrup kommet på vesentlig raskere enn ventet. Ved utgangen av tredje kvartal var produksjonen oppe i 200.000 fat om dagen fra fem brønner. Det tilsvarer om lag halvparten av platåproduksjonen fra fase 1 på 440.000 fat om dagen som forventes å bli nådd sommeren 2020.

Løftekostnadene ved full skala vil bli så lave som to dollar per fat. Johan Sverdrup er sannsynligvis det mest lønnsomme offshore-feltet i historien.

Norne oppgraderer

I en oppdatering fra Norne Securities reduseres inntjeningsestimatene med fem og fire prosent for henholdsvis 2020 og 2021. Hovedårsaken er lavere gassprisforventninger som meglerhuset utleder fra den britiske gasspris-kurven.

Basert på Nornes estimater handles Equinor-aksjen på P/E 12,8x basert på 2020-estimatene med 60 dollar Brent implementert i analysen. Det er over det historiske snittet på 12,3x, men det mener meglerhuset at er berettiget og vel så det.

«Med muligheter for raskere platåproduksjon på Johan Sverdrup, tilbakekjøp av aksjer (opp mot 7,8 prosent yield (direkteavkastning pluss tilbakekjøp, red. anm.) de neste tre årene) og solid direkteavkastning (5,4 prosent årlig yield med nåværende utbyttenivå), tror vi at en premie til historisk prising er berettiget», skriver Norne-analytiker Irmantas Vaskela.

For slik situasjonen er nå, bør Equinor være konkurransedyktig sammenlignet med konkurrentene når det kommer til den viktige yielden. Direkteavkastningen alene er på nivå med gjennomsnittet blant konkurrentene basert på konsensusestimatene for de neste to årene.

Men basert på P/E, handles Equinor til en rabatt på om lag 15 prosent til konkurrentene. Dog, rabatten er noe mindre om man ser bort i fra de amerikanske konkurrentene som alltid handles på høyere multipler enn de europeiske.

Norne høyner kursmålet fra 180 til 200 kroner per aksje, basert på en rettferdig inntjeningsmultippel på 14-15x for 2020. Anbefalingen flyttes fra hold til kjøp.