BWO vil hente mer penger

VIL HENTE PENGER: BWO vil hente penger, blant annet for å refinansiere gjeld. BW Adolo, FPSOen på Dussafu-feltet i Gabon. Foto: BW Offshore
Olje

BW Offshore har hyret inn Danske Bank, DNB Markets, Nordea og Swedbank som skal undersøke mulighetene for å utstede en senior usikret obligasjon med løpetid på fire år.

Det går frem i en melding fra selskapet.

Provenyet, om selskapet lykkes med å utstede obligasjonen, vil delvis bli brukt til å refinansiere eksisterende gjeld, men også til generelle selskapsformål.

Aksjen faller 0,96 prosent til 67,15 kroner på Oslo Børs.