Baker Hughes telling viser færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser færre enheter i drift.

Foto: PhotoStock10 / Shutterstock / NTB scanpix

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 928 rigger i operasjon per 27. november. Det er 12 færre enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 802, ned én fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger falt med tre, til 668. Antallet gassrigger var 131, opp to fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 126 rigger i drift, ned 11 fra uken før. I Mexicogulfen var det 22 rigger i drift, uendret fra uken før.

Baker Hughes riggtelling.