Slik gikk det med Equinor i fjerde kvartal

Bedre driftsresultat enn ventet. 

LA FREM TALL: Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor Foto: NTB scanpix

Equinor hadde et justert driftsresultat på 3,6 milliarder dollar i fjerde kvartal. Det er litt bedre enn ventede 3,4 milliarder dollar, ifølge estimater selskapet selv har gjort. I 2018 hadde oljegiganten et driftsresultat på 4,4 milliarder dollar. 

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 1,52 milliarder dollar, ned fra 6,75 milliarder dollar i samme periode i 2018. IFRS-resultatet var negativt med 230 millioner dollar etter nedskrivninger på 1,4 milliarder dollar netto.

Driftsinntektene kom inn på 15,2 milliarder dollar, ned fra 22,4 milliarder dollar samme tid i 2018.

Utbytte

Styret i Equinor har bestemt et utbytte på 0,27 dollar pr. aksje i fjerde kvartal. Det er opp fra 0, 26 dollar samme tid i 2018.

Selskapet leverte en samlet egenproduksjon på 2.198 tusen foe pr dag. i fjerde kvartal, opp en prosent fra 2018. Letekostnader i kvartalet var på 437 millioner dollar, opp fem prosent fra samme tid 2018. 

Fornøyd sjef

For helåret 2019 hadde Equinor et justert driftsresultat på 13,5 milliarder dollar, ned 25 prosent 2018.

Resultat etter skatt ble 4,93 milliarder dollar, ned 26 prosent fra 6,7 milliarder dollar i 2018.

– Rekordhøy produksjon, reduserte kostnader og fortsatt sterk kapitaldisiplin bidro til solide resultater i et kvartal med lavere råvarepriser. For året som helhet leverte vi konkurransedyktig avkastning og sterk vekst i kapitaldistribusjonen, sier Eldar Sætre, konsernsjef for Equinor.

Investeringer

Sætre sier at Equinor forventer å øke produksjonen med rundt syv prosent i 2020. Equinor venter årlige organiske investeringer på rundt 10-11 milliarder dollar i 2020 og 2021, og rundt 12 milliarder i 2022 og 2023.

Sætre er meget fornøyd med Johan Sverdrup-feltet, som ble satt i produksjon i oktober og produserer nå mer enn 350.000 fat pr. dag fra åtte brønner. Feltet forventes å nå platåproduksjon i løpet av sommeren 2020.

– Vi startet produksjonen på Johan Sverdrup i oktober i fjor, foran plan og mer enn 30 % under opprinnelig kostnadsanslag. Vi forventer at investeringer for hele fase 1 vil være tilbakebetalt allerede ved utgangen av dette året, under 15 måneder etter at første brønn ble satt i produksjon, sier Sætre.

Equinor

(Mill. dollar)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter15.16922.438
Driftsresultat3.5504.387
Resultat etter skatt
1.186
1.537
Justerte letekostnader
437
417

Equinor

Norges største olje- og gasselskap med hovedkontor i Stavanger.

Adm. dir. er Eldar Sætre.

Grunnlagt i 1972 etter vedtak fra Stortinget om å opprette et statlig oljeselskap.

Virksomheten er inndelt i leting og produksjon (E&P), samt markedsføring, midstrøm og prosessering (MMP). Har virksomhet i mer enn 30 land.

Den norske stat er største aksjonær gjennom Olje- og Energidepartmentet og Folketrygdefondet.