Aker BP overrasker positivt

LA FREM TALL: Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP Foto: NTB scanpix

Aker BP rapporterte et driftsresultat før avskrivninger på 745 millioner dollar for fjerde kvartal. På forhånd var det forventet 689 millioner dollar. Selskapet betaler 187,5 millioner dollar i utbyttet i fjerde kvartal, hvilket gir et samlet utbytte for året på 750 millioner dollar, tilsvarende 18,12 kroner pr. aksje. For 2020 foreslås et utbytte på 850 millioner dollar.

Selskapet melder om at selskapets inntekter for første gang oversteg én milliard dollar i løpet av et kvartal, drevet av rekordhøy oljeproduksjon. Veksten kom som følge av oppstarten av Johan Sverdrup-feltet kombinert med fortsatt sterk produksjon fra selskapets øvrige felt.

Kutter produksjonskostnaden

I 2020 forventes Aker BP å produsere mellom 205 og 220.000 fat oljeekvivalenter pr. dag. Investeringene i varige driftsmidler anslås til 1,5 milliarder, og det planlegges deltagelse i ti utforskningsbrønner der det forventes å bruke rundt 500 millioner dollar på utforskningsaktiviteter.

Utgifter til fjerning er anslått til 200 millioner i 2020 og produksjonskostnaden pr. enhet forventes å gå ned med 20 prosent til rundt 10 dollar pr. fat oljeekvivalenter.

Dialog om NOAKA

Videre rapporterer Aker BP at de har en konstruktiv dialog med lisenspartnerne i NOAKA-området, som består av funnene Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Frøy, Fulla, Frigg, Rind og Krafla-Askja. 

Området er anslått å inneholde mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter med mulighet for ytterligere oppside.

En utbygging av NOAKA vil kunne representere en betydelig verdiskapning for lisenshaverne, skriver Aker BP i sin rapport.

Aker BP

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter1.003723
Driftsresultat491196
Resultat før skatt424143
Resultat etter skatt112-43

Aker BP ASA

Oljeselskap med leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel.

Adm. dir. er Karl Johnny Hersvik, som tiltrådte mai 2014.

Fikk nåværende selskapsform etter at BP Norge AS og Det norske oljeselskap fusjonerte høsten 2016.

Største aksjonær er Kjell Inge Røkke gjennom Aker Kværner Holding AS og Aker ASA.