BW Energy reduserer verdsettelsen i børsnoteringen

BW Energys børsnotering rammes igjen av coronaviruset. 

UTFORDRINGER: BW Energy og toppsjef Carl Arnet har fått uante utfordringer. Foto: Iván Kverme
Olje

Verdsettelsen av BW Energy før børsnoteringen kuttes fra rundt 700 millioner dollar til rundt 500 millioner dollar, opplyses i en børsmelding.

På grunn av betydelig volatilitet i finansmarkedene som en følge av coronaviruset i Kina og fall i oljeprisene er emisjonen i forbindelse med BW Energys planlagte børsnotering redusert til 125 millioner dollar fra rundt 175 millioner dollar, opplyser BW Offshore i en børsmelding. 

Det ventes at BW Energys første handelsdag på børsen blir 19. februar. 

Det ble opplyst torsdag at bokbyggingsperioden forlenges til 17. februar klokken 16:30. Tegningskursen er satt til 24,40 kroner pr. aksje. Den tidligere intervallen var på 34,20-36,60 kroner pr aksje. Hovedaksjonær BW Group vil tegne seg for 25 millioner dollar i emisjonen.

BW Energy forlenget sist uke bokbyggingsperioden og tegningsperioden tilknyttet børsnoteringen. Også da ble coronaviruset og nedgående oljepris pekt ut som årsaken.

bw energy
bw offshore
børs
Nyheter
Børs
Olje