BW Energy-emisjon i boks

TEGNET: Carl Arnet, adm. direktør i BW Energy, har tegnet aksjer for fem millioner kroner. Foto: Iván Kverme

BW Offshore opplyser i en børsmelding at det er mottatt nok tegninger slik at emisjonen i forbindelse med børsnoteringen av BW Energy er dekket.

Det inkluderer overtildelingsopsjonen. Boken er blitt dekket til 24,40 kroner pr. aksje, som var tegningskursen som ble satt torsdag.

Adm. direktør Carl Arnet i BW Energy har tegnet aksjer for fem millioner kroner. Finansdirektør Knut Sæthre i BW Energy har tegnet aksjer for en verdi av to millioner kroner, mens driftsdirektør Lin Espey og corporate finance-sjef Anders Platou har tegnet aksjer for 500.000 kroner hver.

Reduserte verdsettelsen

BW Energy opplyste torsdag at verdsettelsen før børsnoteringen kuttes fra rundt 700 millioner dollar til rundt 500 millioner dollar. På grunn av betydelig volatilitet i finansmarkedene som en følge av coronaviruset i Kina og fall i oljeprisene ble emisjonen i forbindelse med BW Energys planlagte børsnotering redusert til 125 millioner dollar fra rundt 175 millioner dollar.

BW Energy forlenget også sist uke bokbyggingsperioden og tegningsperioden tilknyttet børsnoteringen. Også da ble coronaviruset og nedgående oljepris pekt ut som årsaken.