BW Energy 4. kvartal 2019

LEGGER FREM TALL: BW Energy rapporterer resultat for 4. kvartal 2019. Her ved noteringen av BW Energy på Oslo Børs Euronext. Fra venstre: Børsdirektør Øivind Amundsen (ryggen til), Thomas Young med bjellen, Una Holmen og Anders Platou. Foto: Iván Kverme

BW Energy rapporterer en EBITDA på 57 millioner dollar i 4. kvartal 2019, mot 191,7 millioner dollar for året samlet.

Oljeferskingen fikk et resultat etter skatt på 26,2 millioner dollar i kvartalet, mot 72,5 millioner dollar i 2019.

BW Energy

(Mill. USD)20192018
Driftsinntekter282,4 39,2
Driftsresultat117,313,3
Resultat før skatt111,315,6
Resultat etter skatt72,54,1