Røde tall for Seadrill

Seadrill tapte penger i fjerde kvartal, men ikke like mye som i samme periode året før.

LA FREM TALL: Konsernsjef Anton Dibowitz i Seadrill Limited. Foto: Eivind Yggeseth

Det John Fredriksen-dominerte riggselskapet Seadrill endte opp med resultat før skatt på minus 229 millioner dollar, tilsvarende 2,2 milliarder kroner, i fjerde kvartal. Det er imidlertid en liten forbedring fra tapet på 354 millioner dollar i samme periode året før.

Resultat per aksje endte på minus 1,99 dollar i fjerde kvartal, opp fra 3,62 dollar per aksjer i samme periode året før.

Justert EBITDA endte ifølge meldingen på 39 millioner dollar, mot 85 millioner dollar i samme kvartal året før. Selskapet hadde på forhånd guidet 40 millioner dollar.

Inntektene vokste i perioden til 398 millioner dollar, sammenlignet med driftsinntekter på 292 millioner dollar i fjerde kvartal 2018.

Seadrills ordrebok var på cirka 2,5 milliarder dollar ved utgangen av fjerde kvartal.

Utskiftning

Riggselskapet melder også at Birgit Aagaard-Svendsen og Herman R. Flinder går inn i selskapets styre fra 27. februar. 

De vil erstatte Eugene I. Davis og Scott D. Vogel, som nå trer ut av styret.

Seadrill Limited

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter398292
Driftsresultat-93-69
Resultat før skatt-229-354
Resultat etter skatt-199-360

Seadrill Limited

  • Boreentreprenørselskap med en flåte bestående av halvt nedsenkbare og oppjekkbare borerigger, samt boreskip og tenderrigger.
  • Har hovedkontor London, samt kontorer i Stavanger i Norge.
  • Adm. dir. er Anton Dibowitz.
  • Grunnlagt av hovedaksjonær John Fredriksen i 2005.