Trond Omdal: – Jeg tror vi har sett bunnen på oljeprisen

Trond Omdal tror oljeprisfallet er over for denne gang, men kan ikke utelukke at prisene synker ytterligere et par dollar om det kommer flere negative virusnyheter.

SKIFERSTANS: Porteføljeforvalter mener at det nå ser ut til at vi er i ferd med å nærme oss et prisnivå hvor det vil bli full stopp for skiferoljeproduksjonen i USA. Foto: Iván Kverme

Virusfrykt fortsetter å prege markedene, og fredag formiddag var det med på å sende Brent-oljen under 50 dollar fatet for første gang siden sommeren 2017.

– For oljeprisen var den forventede markedsbalansen i utgangspunktet svak i første halvår, noe som gjorde at OPEC og Russland i desember vedtok ytterligere produksjonskutt for første kvartal 2020. Det kraftige fallet i etterspørsel som følge av coronaviruset, spesielt i Kina, har svekket balansen ytterligere, sier senior porteføljeforvalter i Pensum Asset Management, Trond Omdal, til Finansavisen.

 Hvor lavt tror du oljeprisen vil falle?

– Jeg tror vi har sett bunnen allerede, men kan selvsagt ikke utelukke at den kan falle ytterligere et par dollar til 47-48 dollar dersom det kommer mer negativ informasjon om spredning av coronaviruset de neste dagene.

Dystre spådommer

Omdal trekker frem spredningen av coronaviruset til Europa som en viktig bakenforliggende årsak. 

– I tillegg gikk flere selskaper, inkludert Apple, i forrige uke ut med negative guidinger som følge av konsekvensene av coronaviruset, samt at et par av de største internasjonale meglerhusene, blant andre Goldman Sachs, gikk ut med analyser som varslet om risiko for at flere asiatiske lands økonomier vil kunne være i teknisk resesjon i første halvår i år, sier forvalteren.

– Det vil si to kvartaler med negativ økonomisk vekst – og økende risiko for ti prosent korreksjon i globale aksjemarkeder, påpeker Omdal, som likevel ikke tror oljeprisfallet blir langvarig.

Stopp i USA

Omdal forteller at en viktig årsak til at oljeprisfallet trolig stopper, er at markedsaktørene antar at dersom oljeprisene hadde blitt liggende på disse nivåene ville man fått full oppbremsing i aktiviteten innen skiferolje i USA, noe som igjen etter hvert ville gitt fall i USAs oljeproduksjon.

– Allerede har den årlige veksten i oljeproduksjon kommet ned fra over 2 millioner til omlag 600.000 fat per dag i 2020, og Schlumberger varslet allerede før den siste ukens oljeprisfall at 2021-produksjonen i USA kun vil stige med 100.000 fat pr. dag, sier forvalteren.

– Nå ser det ut til at vi er i ferd med å nærme oss et nivå hvor det vil bli full stopp for skiferoljeproduksjonen i USA, påpeker han.

Opec-møte

Oljeeksperten mener at den andre, og kanskje enda viktigere årsaken i det korte bildet, til at vi kan ha sett bunnen i oljeprisen allerede i dag, er at Saudi-Arabia har varslet at de på neste ukes møte mellom Opec og samarbeidspartnere trolig vil vedta et produksjonskutt på ytterligere en million fat pr. dag.

Ifølge Omdal tar Saudi-Arabia trolig minst to tredjedeler av kuttene, mens Kuwait, De forente arabiske emirater og Russland tar resten.

– Det vil trolig trekke langt i retningen av å balansere markedet og bremse lageroppbyggingen i første halvår, dersom ikke spredningen av coronaviruset fører til en global resesjon, påpeker han.

Selv tror Omdal at dagens situasjon er en 10 prosent korreksjon i globale aksjemarkeder, og trekker frem at disse i utgangspunktet var på rekordhøye nivåer. 

– Jeg tror ikke at coronaviruset vil forårsake en global resesjon, men skulle det komme en dramatisk økning i antall smittede og flere land må stenge ned, er det vanskelig å spå.