Lavere investeringsvilje

VIL VÆRE LIKVID: Konsernsjef John Hess, Hess Corporation. Foto: NTB Scanpix

Hess Corporation nedjusterer investeringsbudsjettet sitt for 2020 til 2,2 milliarder dollar. De hadde tidligere et budsjett på 3 milliarder, skriver skriver selskapet i en pressemelding.

– Med 80 prosent av oljeproduksjonen hedget i 2020, og en betydelig reduksjon i budsjettet for driftsinvesteringer og leting, er selskapet vårt godt posisjonert for dette lave prisnivået, sier konsernsjef John Hess.

Hess Corporation har også inngått en treårig låneavtale på 1 milliard dollar. Dette skal være med å styrke selskapets likviditet, som et svar på det den kraftige nedgangen i oljeprisen. 

– Fokuset vårt er å holde på kontanter og beskytte våre investeringsmuligheter i Guyana, sier Hess.