Oljefunn nær Balderfeltet

FUNNET OLJE: Mol Norge har funnet olje i Nordsjøen. Foto: Ivan Kverme

Oljedirektoratet opplyser at operatøren MOL Norge har funnet olje- og gass nær Balderfeltet som ligger i Nordsjøen, i undersøkelsesbrønn 25/8-19 S og avgrensningsbrønn 25/8-19 A, Evra och Iving.

Foreløpig beregning av størrelsen på olje- og gassfunnet i Skagerrakformasjonen er på mellom 2 og 11 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Det er så langt ikke beregnet utvinnbare volum for olje og gass påvist i de øvrige nivåene.

En test viste at det var maksimalt olje- og gass-produksjonsrater på 474 og 75.600 standard kubikkmeter per strømningsdøgn.