Aker deler ut rabatterte bonusaksjer

Investeringsdirektør Kristian Røkke og sjeføkonom Torbjørn Kjus er blant mottakerne.

FIKK RABATTERTE AKER-AKSJER: Sjeføkonom Torbjørn Kjus og en rekke andre sentrale Aker-ansatte. Foto: Christer Teigen

Som en del av et bonusprogram, har Aker ASA på basis av 2019-resultatene delt ut bonusaksjer til sentrale ansatte, går det frem av en børsmelding.

Ved fordeling var aksjene verdsatt til 167,70 kroner, tilsvarende 20 prosent rabatt av tre dagers volumvektet snittkurs fra og med mandag 16. mars. Aksjene har en lock-in-periode på tre år. 

Finansdirektør Svein Oskar Stoknes har fått 1.639 bonusaksjer og har nå 4.425 aksjer i Aker.

Investeringsdirektør Kristian Røkke har fått 4.054 bonusaksjer. Han hadde ingen aksjer i Aker fra før.

Videre har sjeføkonom og sjef for investor relations, Torbjørn Kjus, 2.189 bonusaksjer og er nå oppe i 3.271 aksjer i selskapet.

Styreleder i Aker-datter Ocean Yield, Frank O. Reite, har fått 2.942 bonusaksjer og er nå oppe i 74.182 Aker-aksjer, eid gjennom sitt private selskap Fausken Invest AS.

Flere ansatte har også fått bonusaksjer, full oversikt her.