Equinor opprettholder guiding

Til tross for oljepriskrig og coronavirus opprettholder Equinor guidingen for 2020. Sætres komepnsasjon derimot, reduseres. 

Equinor-sjef Eldar Sætre. Foto: NTB scanpix

«Utbruddet av coronaviruset og det kraftige fallet i oljeprisen påvirker industrier og selskaper verden rundt, og forventes å påvirke Equinor i lang tid. Vi er et robust selskap med en sterk balanse og vi drar nå virkelig nytte av forbedringsarbeidet som er gjort i senere år. Gjennom denne innsatsen er vi nå bedre rustet til å håndtere volatile markeder og uventede hendelser», skriver konsernsjef Eldar Sætre i Equinors årsrapport.

Tross oljeprisfallet og coronaviruset opprettholder Equinor guidingen for 2020, men understreker at det er betydelig usikkerhet. 

Opec+, med Russland og Saudi-Arabia i spissen, har den siste tiden gått til priskrig noe som har sendt oljeprisen kraftig ned. Equinor vil imidlertid ikke kommentere disse konsekvensene i årsrapporten.

Ned i lønn

Det som derimot er endret er lønnsnivået til flere i konsernledelsen. Konsernsjefen har selv gått ned i lønn, I fjor tjente Sætre 1,7 millioner dollar, ned fra 2,07 millioner året før. For fjoråret fikk Sætre en bonus på 282.000 dollar.

Også finansdirektør Lars Christian Bacher og driftsdirektør Jannicke Nilsson har gått ned i lønn. Bacher har fått redusert fastlønnen fra 497.000 dollar til 473.000 dollar, mens Nilsson tjente 407.000 dollar i fjor, ned fra 426.000 dollar i 2018. 

Fjorårets bonus er allerede utbetalt, men tidligere denne uken sa Sætre til Stavanger Aftenblad at konsernledelsen har besluttet at årsbonuser for 2020 utgår. 

Equinor-aksjen er ned 35,4 rosent hittil i år. Fredag styrket den seg derimot med 3,3 prosent som følge av beveglser i oljeprisen.