Aker BP vil vurdere utbyttet

Aker BP oppdaterer om coronasituasjonen.

STYRER: Kjell Inge Røkke dominerer Aker BP gjennom hans Aker Capital. Foto: Iván Kverme

Oljekjempen skriver i en børsmelding at de fortsatt har ambisjoner om å dele ut utbytte til investorene de neste kvartalene, men understreker at før et utbytte blir konkludert, må styret gjøre en helhetlig vurdering av alle relevante faktorer. 

Det vil si oljeprisen, risiko som coronaviruset medfører, og innvirkningen på selskapets balanse og likviditet.

Aker BP reduserer letebudsjettet med 20 prosent i år, men holder oppe produksjonsguidingen fra tidligere på 205.000-220.000 fat olje pr. dag. 

Selskapet planlegger med betydelige reduksjoner i letebudsjettet også for 2021-2022. 

– Det viktigste for Aker BP er sikkerheten til våre ansatte, integriteten av vår virksomhet og selskapets økonomiske robusthet, sier Karl Johnny Hersvik, adm. direktør i Aker BP.

Aker BP gjør justeringer i investeringsprogrammet også. Ikke-sanksjonerte utviklingsprosjekter av felt settes på vent. Det ventes at kapitalutgiftene vil bli redusert med 1-2 milliarder dollar i 2021-2022. 

Produksjonskostnaden pr. fat går ned med 20 prosent fra tidligere guiding. Det skyldes utsettelser av ikke-kritiske aktiviteter og svak krone, som påvirker kostnadsnivået positivt.