Kostnads- og investeringskutt for Shell

Som følge av COVID-19-utbruddet implementerer Shell kostnadsbesparende tiltak, og reduserer likeledes driftsinvesteringer. 

KUTTER KOSTNADER: Royal Dutch Shell vil redusere driftskostnader med mellom 3 og 4 milliarder dollar de neste 12 månedene sammenlignet med 2019.  Foto: Tim Exton

Oljeselskapet Royal Dutch Shell initierer tiltak for å holde på likviditeten, og planlegger et kostnadskutt på 3-4 milliarder dollar over de neste 12 månedene. Samtidig vil selskapet reduserer driftsinvesteringer til 20 milliarder dollar eller mindre for 2020 fra 25 milliarder dollar som tidligere var planlagt, heter det i en nyhetsmelding fra TDN Direkt.

Disse tiltakene vil bidra til mellom 8 og 9 milliarder dollar i fri kontantstrøm før skatt for selskapet. 

Shell er videre forpliktet til å selge eiendeler til en verdi av over 10 milliarder, men at tidspunktet for salget vil variere etter markedsforholdene.