Akastor venter betydelig reduksjon i driften

Akastor venter betydelig negativ effekt på driften som følge av coronaviruset i inneværende år.

CORONAEFFEKT: Konsernsjef i Akastor Karl Erik Kjelstad tror coronaviruset vil få betydelig effekt på driften. Foto: Ivàn Kverme

Akastor venter at coronavirusutbruddet vil ha betydelig negativ effekt på selskapets operasjonelle aktiviteter i 2020, ifølge TDN Direkt. Den finansielle effekten for selskapet er usikker ettersom varigheten av pandemien ikke kan estimeres nøyaktig.

Akastor har satt i gang tiltak mot coronaviruset for å dempe driftsforstyrrelser i selskapets portefølje.

«Den finansielle effekten som følge av oljeprisfallet coronaviruset er foreløpig usikker da det er vanskelig å forutsi varigheten av virusutbrudd og den langsiktige effekten på finansmarkedene og på industriaktivitetsnivået», skriver selskapet i årsrapporten.

De legger til at faktorene fra et regnskapsperspektiv kan påvirke verdsettelsen av Akastors eiendeler hvis dagens volatilitet gir negative langsiktige markedsutsikter.

I rapporten vises det til at MHWirth har sendt permitteringsvarsler til alle ansatte i Norge ettersom det ventes redusert aktivitetsnivå de kommende periodene. 

Den detaljerte planen for permitteringer er under utarbeiding, opplyses det.