Fersk oppdatering fra Interoil

Oljeproduksjonen til InterOil Exploration & Production steg i Colombia, men falt i Argentina.

Foto: IOX
Olje

InterOil Exploration & Production hadde i Colombia i mars en gjennomsnittlig bruttoproduksjon på 1.283 fat olje pr. dag, opplyses det i en børsmelding.

Måneden før var produksjonen i snitt på 1.185 fat pr. dag.

I Argentina endte bruttoproduksjonen i mars på 3.398 fat pr. dag, mens den i februar var på 3.500 fat pr. dag.

Selskapet melder også at de 3. april, grunnet tekniske problemer, var nødt til å stenge ned all produksjon på Mana- og Ambrosia-feltene i Colombia. Under normale omstendigheter produseres det her cirka 440 fat pr. dag. Det er usikkert når produksjonen starter opp igjen.