Kraftig resultatfall for tysk oljegigant

Fjoråret ble preget av driftsstans og økte kostnader for tyske Wintershall Deas norske virksomhet. 

NYTT FUNN: Tidligere denne måneden gjorde riggen «Scarabeo 8» et oljefunn i Norskehavet for Wintershall Dea.  Foto: Iván Kverme
Olje

Resultatet før skatt for ny-fusjonerte Winterhsall Deas norske virksomhet raste fra 332,4 millioner dollar i 2018 til 64 millioner dollar i fjor. 

Det kraftige resultatfallet forklarer selskapet med lavere inntekter, og høyere produksjons- og administrasjonskostnader. Driftsresultatet endte på 159,6 millioner dollar, ned fra i overkant av 510 millioner dollar i 2018. 

Selskapets lete- og produksjonskostnader steg fra 327 millioner dollar i 2018 til 440,7 millioner dollar i fjor. Av dette utgjør letekostnadene om lag 78 millioner dollar. 

På investeringssiden er det i løpet av fjoråret gjort store installasjonsarbeider på gassfeltene «Dvalin» og «Nova» som er ventet å starte produksjonen i henholdsvis 2020 og 2021.

Produksjonsøkning

I løpet av fjoråret økte selskapet produksjonen på norsk sokkel til 53,2 millioner fat, eller drøyt 145.000 fat pr. dag.  

I forkant av fusjonen som fant sted 1. mai i fjor ventet partene at selskapet som tredje største operatør på norsk sokkel skulle produsere 200.000 fat oljeekvivalenter pr. dag. Året før produserte Wintershall og Dea henholdsvis 32,3 millioner fat og 18,9 millioner fat på sine norske felt. 

Internasjonalt produserte det tyskeide oljeselskapet 642.000 oljefatekvivalentet pr. dag, en økning på 9 prosent fra partenes samlede produksjon året før. 

Driftsstans

Produksjonen fra flere norske felt hvor Wintershall Dea selv er operatør var i fjor under forventing, deriblant selskapets prestisjeprosjekt «Maria» i Norskehavet. 

Feltet som ble satt i produksjon på tampen av 2016 var i løpet av fjorårets første halvår stengt ned i tre måneder på grunn av lav produksjon og at oljen er vanskelig å hente opp. I 2018 resulterte det i nedskrivninger av feltet til 186,6 millioner dollar. 

«På Maria fokuserer vi på produksjonsstyring, overvåkning av reservoardata og forberedelser til brønnarbeidet som skal gjøres tidlig i 2020», skriver selskapet om feltet som har vist seg å være en skuffelse. Tidligere denne måneden gjorde selskapet et oljefunn på «Bergknapp» like ved «Maria» som anslås å innholde mellom 26 og 97 millioner fat oljeekvivalenter, hvorvidt det er kommersielt forsvarlig å bygge ut er ennå ikke klart. 

Også Vega-feltet opplevde en periode med stenging i løpet av fjoråret, og produserte således ikke til selskapets forventinger. De øvrige feltene hvor Wintershall Dea er lisenspartner leverte til forventing, det Lundin-opererte Edvard Grieg-feltet produserte på sin side langt over forventing 

Wintershall Dea Norge

(Mill. USD)20192018
Driftsinntekter1.5721.732
Driftsresultat159,6510,3
Resultat før skatt64332,4
Resultat etter skatt−87,7−58
wintershall dea