Venter fortsatt press på oljeprisene

Råoljelagrene begynner å bli fulle, og det vil legge et vedvarende press nedover på oljeprisene, tror Erik Tønne i Clarksons Platou.

TROR PÅ LAVERE OLJEPRISER: Analysesjef Erik Tønne i Clarksons Platou. Foto: Iván Kverme
Olje

– På kort sikt er det nedside i oljeprisene, sier analysesjef Erik Tønne i Clarksons Platou.

Mandag falt prisen på amerikansk lettolje (WTI) med levering i mai til utrolige -40 dollar fatet, og den lå på minussiden også tirsdag, da kontrakten utløp. Prisen for den samme oljen med levering i juni lå samtidig på 15 dollar. I løpet av tirsdag falt også prisen på Brent-olje med 20 prosent til 21 dollar fatet. Denne kontrakten utløper i neste uke.

– Årsaken til kollapsen i oljeprisene er svært svak etterspørsel etter råolje og at lagrene er i ferd med å bli fylt opp, sier Tønne.

– Om prisnedgangen skyldes at lagrene faktisk er fulle eller at det er markedets oppfatning om at de er fulle, er usikkert, men det er uansett bare et tidsspørsmål før lagrene på land er fulle.

Fortsetter nedover

Han tror derfor at oljeprisene bare vil peke én vei de nærmeste ukene.

– Jeg venter ytterligere prisfall på kort sikt fordi vi er i ferd med å makse ut lagringskapasiteten. Det vil trolig være et press nedover i prisen for WTI med levering både i juni og juli, sier Tønne.

I sin seneste månedsrapport antar også Det internasjonale energibyrået (IEA) at de praktiske begrensningene for fysisk lagring av olje onshore vil bli overskredet i løpet av mai.

Allerede har man sett bruk av tankskip til lagring, kanskje mest som et arbitrasjespill, hvor man kjøper olje billig i dag for å selge til en høyere pris i fremtiden.

STADIG MER POPULÆRT TIL LAGRING: Flere tankskip har sikret seg lange kontrakter for lagring av råolje. Foto: FRONTLINE

– Det har vært en kraftig økning i antall skip som er leid ut på lange kontrakter til relativt høye rater for lagring av råolje. Men dette er en dyr form for lagring, sier Clarksons Platou-analytikeren.

Ser høyere oljepriser på sikt

Mange mindre oljeprodusenter klarer ikke å få solgt oljen sin i dagens marked og forsøker å få lagret den til sjøs, men alternativet for enkelte er å stenge ned produksjonen.

– Vi kommer til å se produksjonsnedstengelser i et større omfang enn for bare en uke eller to siden. Til og med i Nordsjøen venter vi at enkelte mindre produsenter vil måtte stenge, sier analysesjefen. 

– Vi tror også vi vil se en relativt bratt produksjonsnedgang i amerikansk skiferolje og at dette vil materialisere seg raskt fremover.

Derfor har Tønne tro på en positiv prisutvikling på sikt.

– Vi får et større tilbudsbortfall enn ventet. Samtidig er det grunn til å tro at Saudi-Arabia vil legge opp til raskere OPEC-kutt. Vi venter at forwardmarkedet til høsten styrker seg, eller i alle fall ikke svekker seg, sier han.

– Et eventuelt videre kortsiktig prisfall, kombinert med høyere eller uendrede forwardpriser, vil gi en brattere contango i oljemarkedet og understøtte tankmarkedet med et videre sterkt behov for flytende lager. Sånn sett ser vi fortsatt et sterkt tankmarked fremover.

oljemarkedet
erik tønne
wti
brent
oljepris
tank