Equinor reduserer utbyttet med 67 prosent

Equinor tar nå flere grep for å få bukt med krisen.

EQUINOR-SJEF: Eldar Sætre. Foto: Iván Kverme
Olje

Equinor har fastsatt et utbytte for første kvartal på 0,09 dollar pr. aksjer, opplyses det i en melding.

Det tilsvarer en reduksjon på 67 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2019.

«I lys av den ekstraordinære markedssituasjonen og usikkerheten, har styret besluttet en betydelig reduksjon i det kvartalsvis kontantutbyttet for første kvartal 2020», heter det i meldingen.

Coronatiltak

Equinor-sjef Eldar Sætre sier i en kommentar at selskapet allerede har iverksatt kraftfulle tiltak for å styrke vår likviditet og finansielle robusthet.

– denne ekstraordinære markedssituasjonen har vi også besluttet å redusere kontantutbyttet for første kvartal 2020 med 67%, sammenliknet med det foreslåtte utbyttet for fjerde kvartal 2019, påpeker han.

I tillegg til reduksjonen av utbyttet har selskapet også innført suspendering av tilbakekjøp under tilbakekjøpsprogrammet for aksjer, og iverksettelse av en handlingsplan på 3 milliarder dollar i 2020 fra reduksjon av investeringskostnader, driftskostnader og utgifter til leteaktivitet. I tillegg utstedes det obligasjoner på fem milliarder dollar.

«Med tiltakene som er varslet tidligere, kan Equinor ha en nøytral organisk kontantstrøm før kapitaldistribusjon med en gjennomsnittlig oljepris på om lag 25 dollar per fat for resten av året», heter det i meldingen.

equinor
eldar sætre