Professor: – Fallet i oljevirksomheten kan bli framskyndet

Coronakrisen og det kraftige oljeprisfallet kan framskynde nedgangen i oljenæringen, mener professor Steinar Holden.

PROFESSOR: Steinar Holden. Foto: Are Haram
Olje

I løpet av den siste uken har oljeprisene svingt voldsomt, og for én kategori amerikansk råolje var prisen på det laveste minus 40 dollar per fat.

Nordsjøolje ble fredag omsatt for rundt 21 dollar fatet – etter et prisfall på 70 prosent siden januar.

Prisnedgangen skyldes coronakrisen, som nærmest umiddelbart fikk dramatiske konsekvenser for store deler av økonomien. Men krisen kan også få mer langvarige ringvirkninger.

– Oljeprisfallet nå synliggjør mekanismer som taler for lave priser også i tiden framover, sier Steinar Holden, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Han leder ekspertutvalget som regjeringen har nedsatt for å vurdere de økonomiske konsekvensene av tiltakene mot coronapandemien.

Mindre olje igjen

Holden sier det uansett er ventet at den norske oljenæringen vil bli mindre i årene som ligger foran oss.

Mindre olje er igjen på norsk sokkel, og i tillegg kommer begrensninger som politikerne vedtar av hensyn til miljø og klima.

– Mindre ressurser betyr at oljevirksomheten uansett vil falle etter hvert. Prisnedgangen nå kan føre til at dette går raskere. Det kan framskynde nedskaleringen, sier Holden til NTB.

Han viser til det som skjedde etter det kraftige oljeprisfallet i 2014. Oljevirksomheten ble trappet ned, og næringen ble nedskalert.

Og selv om oljevirksomheten senere tok seg opp igjen, ble nivået aldri det samme som før prisfallet.

– Kan bli dramatisk

Oljeanalytikere venter et kraftig fall i oljeinvesteringene både i år og neste år. Kuttene neste år kan bli på mellom 30 og 40 prosent, ifølge analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank.

– For 2021 kan det bli ganske dramatisk, sa han til Dagens Næringsliv tidligere denne uken.

Opec-landene og andre oljeproduserende land inngikk nylig en avtale om å kutte oljeproduksjonen for å dempe tilbudet i markedet. Også Norge har åpnet for å bidra med et produksjonskutt.

Hvilken effekt dette får på oljeprisene, er foreløpig uvisst. Men også det lave prisnivået i seg selv kan få oljeselskaper til å skru igjen noen av kranene.

To tredeler av oljefeltene på norsk sokkel er ulønnsomme med en oljepris mellom 15 og 20 dollar per fat, ifølge beregninger gjort av selskapet Rystad Energy, gjengitt i Dagens Næringsliv.

Varige effekter

Enn så lenge er det et stort misforhold mellom tilbudet av olje på verdensmarkedet og den kraftig reduserte etterspørselen.

Ekstreme tiltak mot coronaviruset har lammet store deler av økonomien, noe som har redusert behovet for drivstoff og olje.

Professor Steinar Holden tror noen av effektene på etterspørselen vil vedvare også etter at koronakrisen er over. Han viser til arbeidstakere og virksomheter som nå må finne nye løsninger som erstatning for flyreiser.

– En del av dem vil finne ut at de kan greie seg uten å fly, sier Holden.

I tillegg tror han lavere investeringer i flybransjen kan dempe reisevirksomhet og drivstoffbehov i lang tid framover.

For å hjelpe oljenæringen gjennom coronakrisen har både regjeringen og flere partier på Stortinget signalisert at det vil komme ytterligere krisetiltak.

Finansdepartementet advarer på sin side mot skatteendringer som kan legge til rette for investeringer som på sikt viser seg å være ulønnsomme.

(©NTB)

steinar holden