DNO med nytt oljefunn

DNO fortsetter arbeidet i irakisk Kurdistan.

Foto: DNO International
Olje

DNO har nå fullført testing og vurdering av Baeshiqa-2-letebrønnen i irakisk Kurdistan, opplyses det i en børsmelding. 

Testingen har påvist olje og gass i tre separate Trias-reservoarer. En evaluering av testresultatene vil avgjøre de neste stegene for videre vurdering av kommersialitet.

I tillegg forbereder selskapet boring av en letebrønn i et separat prospekt, Zartik, som ligger 15 kilometer sørøst på samme lisens. Arbeidet her er ventet å starte 15. mai.

DNO er operatør og sitter på 32 prosent av Baeshiqa-lisensen. Også ExxonMobil har en eierandel på 32 prosent, mens Turkish Energy Company og De regionale kurdiske myndighetene (KRG) sitter på henholdsvis 16 og 20 prosent.

dno
baeshiqa
Nyheter
Børs
Olje