Leverte 27 milliarder kroner til statskassen

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten ble i første kvartal redusert med seks milliarder kroner.

PETORO-SJEF: Grethe Moen. Foto: Ivan Kverme
Olje

I årets tre første måneder leverte Petoro, som forvalter statens direkteeide andeler i olje- og gass, 27 milliarder kroner til statskassen. Det er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, opplyses det i en melding.

Nedgangen skyldes i hovedsak lavere priser, og kontantstrømmen forventes nå å bli betydelig svakere for resten av året.

– Covid-19-pandemien har rammet store deler av verdensøkonomien hardt. Pandemien har også påvirket olje- og gassindustrien kraftig, særlig fra slutten av første kvartal, sier adm. direktør i Petoro, Grethe Moen, i en kommentar.

Total produksjon var 1 092 tusen fat oljeekvivalenter pr. dag, på nivå med samme periode i fjor.

Produksjonskutt

I slutten av april meldte regjeringen at det vil bli iverksatt kutt i oljeproduksjonen på 250.000 fat pr. dag i juni og 134.000 fat pr. dag for andre halvår. Årsaken er å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet.

– Det jobbes nå med å identifisere hvordan dette vil påvirke produksjonen fra SDØE-porteføljen, sier Moen.

Hun påpeker at det nå er viktig å klare å håndtere det nye risikobildet som har oppstått, uten å undergrave mulighetene for langsiktig verdiskaping.

–Dette gjelder spesielt viktigheten av ferdigstillelse av pågående prosjekter, utvikling av nye robuste prosjekter samt opprettholde produksjonsboring. Det er også viktig at industrien verken slipper tak i arbeidet med å redusere klimautslipp eller arbeidet som er satt i gang for ytterligere effektivisering, for eksempel digitalisering av arbeidsprosesser og datadeling på tvers av industrien, understreker Moen.

petoro
grethe moen
Nyheter
Børs
Olje