Baker Hughes telling viser færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser færre enheter i drift.

RIGGTELLING: Antall amerikanske rigger i drift har falt kraftig de siste månedene. Foto: Bloomberg
Olje

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 362 rigger i operasjon per 15. mai. Det er 38 færre enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 339, ned 35 fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger falt med 34, til 258. Antallet gassrigger var 79, ned én fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 23 rigger i drift, ned tre fra uken før. I Mexicogulfen var det 12 rigger i drift, ned tre fra uken før.

Baker Hughes riggtelling.

baker hughes
riggtelling
Nyheter
Børs
Olje