Nordea Markets: Oljeinvesteringene vil falle stort

Nye anslag fra sjeføkonom Kjetil Olsen og analytiker Dane Cekov i Nordea Markets.

SER INN I GLASSKULA: Sjeføkonom Kjetil Olsen, Nordea Markets, sammen med makroøkonom Dane Cekov. Foto: Are Haram
Olje

«Vi forventer at SSBs investeringsundersøkelse i andre kvartal indikerer en tydelig reduksjon i oljeinvesteringene i 2020 og 2021. Oljesektoren vil være i vekst i tiden fremover, men av en mindre betydning enn før», skriver Nordea Markets' Kjetil Olsen og Dane Cekov i et notat publisert fredag. 

Førstkommende torsdag kommer SSBs investeringsundersøkelse. Den vil vise de siste planene for investeringene på norsk sokkel i 2020 og 2021.

Ned 12,5 prosent

Sist undersøkelse viste investeringsplaner på 185,4 milliarder kroner i 2020. Nordea Markets venter at det nye tallet vil ligge på rundt 155 milliarder kroner, en reduksjon på drøyt 12,5 prosent år til år. 

Meglerhuset mener anslaget for 2021 er mer usikkert og avhenger av oljeprisenes utvikling, men spår investeringer på 145 milliarder kroner, ned fra 152 milliarder kroner fra sist undersøkelse. Det er en nedgang på 6,5 prosent.

«På grunn av det betydelige fallet i oljepriser og den høye usikkerheten rundt dem fremover, har lete- og produksjonsselskaper utsatt noen investeringer, og kuttet ned på andre investeringer. Kvartalsresultater viser at de fleste norske lete- og produksjonsselskaper planlegger en reduksjon av utgifter til Capex og leting med 20 til 30 prosent i forhold til tidligere estimater», skriver Olsen og Cekov.

Finanspolitisk stimulans

Nordea Markets understreker at estimatene avhenger stort av utviklingen i markedet - naturligvis. Meglerhuset peker på at lave oljepriser er en utfordring for Norge, selv om fastland-BNP har blitt noe mindre avhengig av olje de siste årene. 

«Med finanspolitisk stimulans som i det minste samsvarer med andre land, er det langt fra sikkert at norsk økonomi kommer dårligst ut av coronakrisen, tross for avhengigheten av olje», skriver Olsen og Cekov.

Bedring

Oljemarkedet har vært i bedring de siste ukene etter noen katastrofale måneder dette halvåret. Coronakrisen gjorde at etterspørselen etter olje falt markant og oljeprisene stupte. Det hjalp heller ikke at Russland og Saudi-Arabia var i priskrig en periode.

Men, som nevnt, har markedet bedret seg og prisene har steget fem uker på rad. Etterspørselen har tatt seg opp i takt med at flere land gradvis har åpnet opp igjen i kampen mot coronaviruset. Tidligere i vår ble også Opec+ og flere nasjoner enige om produksjonskutt.

nordea markets
breaking
Nyheter
Makro
Børs
Olje