Hedging reddet Aker BP gjennom krisekvartal

Aker BP sikret seg høyere oljepriser gjennom salgsopsjoner.

POSITIVE TALL: Aker BP sikret seg høyere oljepris gjennom hedging, noe som bidro til et positivt resultat. Foto: Aker BP
Olje

Aker BP produserte 209.800 fat oljeekvivalenter pr. dag i andre kvartal, skriver selskapet i en melding. Likevel solgte selskapet 232.000 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Hedget produksjonen

Gjennom kvartalet fikk Aker BP en pris på 29,9 dollar pr. fat olje. Aker BP har hedget deler av produksjonen, noe som førte til at den faktiske oppnådde prisen var 40,9 dollar pr. fat.

Sikringen av oljeprisen ga en gevinst på 56 millioner dollar før skatt. Gevinsten vil ha en positiv effekt på kontantstrømmen, men ikke resultatet siden det allerede ble bokført i forrige kvartal.

Reverserer nedskrivning

Siden forrige kvartal har oljeprisene steget betydelig. Det betyr at Aker BP vil reversere nedskrivninger fra første kvartal, tilsvarende mellom 100 og 150 millioner dollar.

Den norske krona har også styrket seg gjennom kvartalet. En dollar kostet i starten av kvartalet 10,4 kroner, mens den kostet 9,6 kroner ved utgangen av kvartalet. Aker BP peker på at det vil gi en positiv effekt på de finansielle postene.

Aker BP understreker også at det forventer å legge frem et positivt resultat før skatt.

Aksjen stengte på 183,8 dollar mandag. Det vil si at den har stupt 34,1 prosent hittil i år, mens den er ned 2,1 prosent den siste måneden.