Oljepakken løfter Okea

Lavere oljepris presser inntektene langt ned for Okea. 518 millioner kroner fra staten og OPEC-avtale øker resultatet.

SVÆRT VIKTIGE ENDRINGER: – Nye skatteregler er svært viktig for små oljeselskaper og oljeservice, sier adm. direktør i Okea, Erik Haugane. Foto: Eivind Yggeseth
Olje

Fallende oljepris fra starten av året har lagt press på inntektene til det børsnoterte oljeselskapet Okea. 20 prosent fall i produksjonsvolum sammenlignet med andre kvartal i 2019 reduserte inntektene betraktelig.

Fikk god uttelling

Oljepakken som ble fremforhandlet på Stortinget ga stort utslag for det børsnoterte oljeselskapet.

Okea venter så langt utbetalinger på 518 millioner kroner fra staten. 29 millioner refundert for letekostnader og 489 millioner refundering for tap i inneværende år.

– Vi er svært fornøyde med Stortingets forbedring av regjeringens forslag, sier adm. direktør i Okea, Erik Haugane, under investorpresentasjonen.

I den midlertidige lovendringen for petroleumsnæringen er det mulig å få negativ terminskatt. Oljeselskaper som har udekket underskudd og ubenyttet friinntekt i inntektsårene 2020 og 2021, kan kreve skatteverdien utbetalt fra staten.

Skatteinntekter på 205 millioner kroner bidro til å løfte resultatet etter skatt i pluss for Okea.

KRISEPAKKER: Det er store beløp på krisepakkene som er blitt godkjent av Stortinget de siste månedene. Her fra presentasjonen av den tredje pakken. Foto: NTB Scanpix

Tidligere annonserte Okea at de ventet en positiv likviditetseffekt på 60 millioner dollar for skatteåret 2020. Nå er anslaget økt, og det forventes mer enn tidligere som følge av endringer i petroleumsskatten. Okea er fortsatt ikke i skattebetalende posisjon for 2020.

Okea får dermed utbetaling etter de midlertidige skattelettelsene for oljenæringen. Selskapet betalte likevel siste del av fjorårets skatt til staten i andre kvartal.

Utbetalingene for tap i inneværende år skal betales ut i seks omganger gjennom året. Letekostnader refunderes i november året etter de påløper.

– Forandringene i skatteregimet er svært viktig for at selskapet skal revurdere planene for de lønnsomme prosjektene som ble satt på vent tidligere i år, skriver Okea i kvartalsrapporten.

Et av prosjektene som kan komme opp av skuffen igjen er Hasselmus. Funnet ligger i nærheten av Draugen og er forventet å forlenge levetiden til feltet.

OKEA

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter2751.039
Driftsresultat210594
Resultat før skatt–187311
Resultat etter skatt1818

Produksjonsavtale

Oljemarkedet har vært preget av sterk uro i kvartalet. USA ledet an for å sikre produksjonskutt i april. Da inngikk OPEC+ sammen med Norge, Canada, Brasil og USA en plan for å kutte oljeproduksjonen med 9,7 millioner fat olje pr. dag. Avtalen om produksjonskutt er siden blitt forlenget. Kuttet tilsvarer 10 prosent av produsert volum på verdensbasis. 

Et ensidig produksjonskutt som Norge tok tidligere i år er ikke blitt gjort siden 2002. Forrige gang ble produksjonskuttet tatt som følge av terrorangrepet 11. september 2001. Oljekartellet OPEC har ofte vært de eneste som har koordinert produksjonsnivået av olje.

Draugen-feltet ble ilagt et produksjonstak fra norske myndigheter på grunn av det koordinerte produksjonskuttet. Feltet får nå produsere maks 3,43 millioner fat ned fra 3,63 millioner fat.

Okea har så langt i år falt 47 prosent prosent. Kursmålet til Okea varierer mellom 9-13 kroner pr. aksje.

Nedskriver Yme

Kostnadene pr. produserte fat økte til 118 kroner for Okea, som er operatør på Draugen-feltet i Norskehavet. Gjennomsnittlig oljepris oppnådd i andre kvartal var 24,90 dollar pr. fat, mot 48,40 dollar pr. fat i årets første kvartal.

Okea skrev ned 298 millioner kroner i andre kvartal. 244 millioner av nedskrivningen er tilknyttet Yme-prosjektet, hvor Okea har en eierandel på 10 prosent. Resten skyldes en styrking av norsk krone mot dollaren og reduksjon av teknisk goodwill tilknyttet Draugen og Gjøa.

okea
erik haugane
draugenfeltet
opec+
usa
canada
brasil
krisepakke
brent-olje
Nyheter
Olje