Aker BP snur minus til milliardoverskudd

Aker BP med lavere omsetning, men høyere resultat.

LEGGER FREM TALL: Adm. dir. Karl Johnny Hersvik i Aker BP. Foto: Iván Kverme
Olje

Aker BP leverte en omsetning på 589,8 millioner dollar i andre kvartal, mot 784,8 millioner dollar i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet endte på 178,5 millioner dollar, en oppgang fra 354,5 millioner dollar i tilsvarende periode året før.

Selskapet betalte ut et utbytte 70,8 millioner dollar i første kvartal, og gjør ingen endringer i andre kvartal. Det betyr at aksjonærene vil motta et utbytte pr. aksje på omtrent 0,39 dollar for første halvår.

«Styrets ambisjon er å videreføre dette nivået for årets gjenværende kvartaler, slik at totalt utbytte for året vil utgjøre 425 millioner dollar. Det er en høy prioritet for Aker BP å opprettholde en sterk finansiell stilling», forklarer det i en melding.

Høyere produksjonskostnader

«Produksjonskostnadene pr. produsert fat oljeekvivalenter gikk litt opp, fra 8,7 dollar i første kvartal til 9,1 dollar i andre kvartal, i hovedsak på grunn av kostnader til brønnvedlikehold som forventes å bli redusert i de kommende kvartaler. Selskapet opprettholder guidingen på 7-8 dollar pr. fat som gjennomsnitt for hele året», skriver selskapet om kostnadene.

Resultatet etter skatt endte på 169,7 millioner dollar, noe som tilsvarer 1,61 milliarder kroner med dagens valutakurs. Det er også en forbedring fra 62,5 millioner dollar året før. 

Resultatet tilsvarer et resultat pr. aksje på 0,47 dollar, en forbedring fra 0,17 dollar året før.

Til sammenligning leverte Aker BP et negativt resultat på 334,7 millioner dollar i første kvartal, noe som tilsvarte 0,93 dollar per aksje.

Salgstall

Aker BP kom med oppdatering til andre kvartal 7. juli. Der kom det frem at selskapet produserte 209.800 fat oljeekvivalenter pr. dag i andre kvartal. Likevel solgte selskapet 232.000 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Der kom det også frem at Aker BP fikk en pris på 29,9 dollar pr. fat olje. Aker BP har hedget deler av produksjonen, noe som førte til at den faktiske oppnådde prisen var 40,9 dollar pr. fat.

Aker BP

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter598,8784,8
Driftsresultat178,5430,3
Resultat før skatt151,0268,2
Resultat etter skatt169,762,5

Aker BP

  • Oljeselskap med leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel, og et resultat av fusjonen mellom BP Norge og Det norske oljeselskap høsten 2016. 
  • Adm. direktør er Karl Johnny Hersvik, som tiltrådte mai 2014. 
  • Største aksjonær er Kjell Inge Røkke gjennom Aker Kværner Holding og Aker.

Les hele rapporten her.

Se hele presentasjonen her.

aker bp
Nyheter
Børs
Olje